18 Ianuarie, 2020

Modificări privind art. 16 din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului

 

Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului privind protecția mediului

Legea nr. 219/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 15 noiembrie 2019 („Legea nr. 219/2019”). Actul normativ a intrat în vigoare la trei zile de la data publicării.

Legea 219/2019 re-instituie principiul conform căruia autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu nu mai au valabilitate limitată, ci rămân în vigoare pe perioadă nedeterminată, sub condiția vizării anuale.

Amintim, această soluție fusese introdusă prin OUG nr. 75/2018, însă acest act normativ a fost declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 214/2019. La acel moment, semnalam faptul că pronunțarea Deciziei nr. 214/2019 punea în dificultate pe operatorii ale căror autorizații de mediu (sau integrate de mediu) au expirat înainte sau imediat după pronunțare.

Cele mai importante prevederi ale Legii 219/2019 pot fi sumarizate după cum urmează:

    • Autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală;
    • Titularii autorizațiilor care sunt deja emise la data intrării în vigoare a legii au posibilitatea să solicite modificarea acestora, în sensul eliminării prevederilor care instituie perioada de valabilitate. Odată autorizația modificată în sensul celor de mai sus, titularii sunt răspunzători pentru obținerea vizelor anuale.

Dacă titularul unei autorizații deja emise la data intrării în vigoare a legii nu solicită modificarea acesteia, atunci va trebui să solicite o nouă autorizație cu cel puțin 6 luni înainte de data expirării autorizației existente.

Legea nr. 220/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

Legea nr. 220/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 18 noiembrie 2019 („Legea nr. 220/2019”), iar prin aceasta au fost modificate Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Legea 220/2019 a intrat în vigoare în trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Prin acest act normativ se re-introduc unele din principiile reglementate anterior prin OUG nr. 75/2018, care fusese declarată neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale nr. 214/2019.

Principalele modificări/completări legislative sunt prezentate în cele ce urmează.

În materia administrării ariilor naturale protejate, atribuțiile custozilor sunt preluate de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate prin structurile sale teritoriale. Prin urmare, noțiunea de custode de arie naturală protejată a fost eliminată și înlocuită în lege cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

În consecință, legea elimină organizațiile neguvernamentale din sfera entităților care pot administra nemijlocit arii naturale protejate. Organizațiile neguvernamentale, ca de altfel și instituțiile de învățământ și cercetare, muzeele, autoritățile publice locale, au totuși posibilitatea să încheie parteneriate cu Agenția Națională de Arii Naturale Protejate pentru administrarea ariilor naturale.

Ai nevoie de Legea nr. 220/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
Ai nevoie de Legea nr. 219/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Ţuca Zbârcea & Asociaţii este o firmă de avocatură de tip „full service”, având un portofoliu format din numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii pluridisciplinare prin intermediul echipei de avocaţi, propriilor divizii de specialitate sau reţelei de colaborări teritoriale şi internaţionale. Cu o echipă formată din peste 100 de avocaţi în cadrul biroului din Bucureşti. Ţuca Zbârcea & Asociaţii operează un sediu secundar în Cluj-Napoca, cât şi un birou de reprezentanţă în Madrid, Spania. Date de contact: Tel.: + 40 21 204 88 90, fax: + 40 21 204 88 99, e-mail: office@tuca.ro, web: www.tuca.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu