20 Septembrie, 2017

Modificări la Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

În Monitorul Oficial nr.734 de azi, 31.10.2012, a fost publicat Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1067/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870 /2004.

Modificările aduse de actul normativ vizează, în primul rând, introducerea unui nou articol în cadrul alineatului (2), prin care este prevăzut aspectul potrivit căruia medicii şefi de secţie/laborator/serviciu medical au un program de 7 ore zilnic.

De asemenea, este introdus un nou articol conform căruia, în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unităţile sanitare publice cu paturi au obligaţia de a acorda, cu prioritate, consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective.

Consultaţiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul şef de secţie, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical. Aceştia au obligaţia de a coordona şi de a controla acordarea cu prioritate a consultaţiilor interdisciplinare.

În ceea ce priveşte medicii  încadraţi în structurile de primire urgenţe, precum UPU-SMURD, UPU sau CPU, aceştia îşi desfăşoară activitatea în două ture, în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere. Excepţie fac situaţiile în care numărul medicilor încadraţi în aceste structuri este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1) din Regulament, caz în care activitatea zilnică se desfăşoară în două ture de câte 7 ore.

Ordinul mai prevede ca integrarea clinică, prin cumul de funcţii cu jumătate de normă, a medicilor şi farmaciştilor fiecărei unităţi sanitare din sectorul sanitar să se stabilească de conducerea fiecărei unităţi cu personalitate juridică, în limita posturilor normate şi a necesarului de servicii medicale şi universitare, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

O serie de modificări survin şi în cadrul articolului 26, pentru spitalele care au aprobate structuri de primire urgenţe, UPU-SMURD, UPU sau CPU, continuitatea asistenţei medicale asigurându-se prin linii de gardă pentru medicina de urgenţă astfel:

- între ora de terminare a programului medicilor încadraţi în aceste locuri de muncă şi ora de începere a programului din ziua următoare, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în două ture, fiecare cu o durată de 7 ore;

- în situaţia în care numărul medicilor încadraţi în structurile de primire urgenţă, care îşi desfăşoară activitatea în două ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere, este insuficient. În acest caz, liniile de gardă au o durată de minimum 10 ore în zilele lucrătoare şi în zilele de sâmbătă şi duminică şi sărbători legale şi de maximum 24 de ore în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

Durata efectivă a liniilor de gardă prezentate anterior se propune de medicul şef al structurii de primire urgenţă, se avizează de directorul medical şi se aprobă de managerul unităţii, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Aceste linii de gardă nu se includ în numărul liniilor de gardă determinat în funcţie de numărul de paturi.

După articolul 26, legislaţie va include un nou articol prin care se prevede că medicul şef al structurii de primire urgenţe are obligaţia de a comunica la Ministerul Sănătăţii – Compartimentul Medicină de urgenţă, atât modul de organizare a programului zilnic, cât şi modul de organizare a gărzilor şi durata acestora.

Referitor la garda la domiciliu, aceasta nu se include în numărul liniilor de gardă determinat în funcţie de numărul de paturi şi nu se organizează în specialităţile clinice şi paraclinice în care este organizată linie de gardă continuă.

Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultaţii interdisciplinare şi de a respecta graficele de gărzi întocmite lunar de conducerea secţiilor, laboratoarelor şi a compartimentelor şi aprobate de conducerea unităţii sanitare, constituie abatere disciplinară.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu