De ce a fost modificată procedura şi ce se schimbă puteţi să aflaţi în comentariul nostru motivat de publicarea Ordinului nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Publicat în Monitorul Oficial nr. 249/2014, ordinul este în vigoare din 7 aprilie.
Pentru o punere în temă succintă, să ne reamintim că modificările în această materie aduse de O.U.G. nr. 8/2014 au avut în vedere avizul motivat al Comisiei Europene transmis României cu privire la practica administrativă în urma căreia un procent semnificativ de deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare nu sunt soluţionate într-un termen rezonabil, şi în scopul asigurării unei fluidizări a rambursărilor de taxă pe valoarea adăugată către contribuabili şi, în acelaşi timp, asigurarea unui nivel de siguranţă rezonabil şi proporţional faţă de nivelul sumelor rambursate. Prin urmare, măsurile introduse în Codul de procedură fiscală urmăresc reducerea termenului de soluţionare a cererilor de rambursare astfel încât, pe această bază, să se evite declanşarea procedurii de infringement faţă de România.
După cum se arată în Nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă, modul de soluţionare, de către autorităţile fiscale din România, a rambursărilor de TVA către contribuabili se află de peste patru ani sub monitorizarea Comisiei Europene, datorită înregistrării unor întârzieri nerezonabile, mai mari de şase luni, în soluţionarea unui număr semnificativ de cereri.
Astfel, datorită evoluţiei crescătoare a numărului de cereri soluţionate cu astfel de întârzieri în aceşti ani, România se află în acest moment în ultima fază precontencioasă, aceea a Avizului motivat, iar pentru evitarea sesizării iminente a CJUE sunt necesare măsuri structurale de modificare a procedurilor legale de rambursare a TVA, respectiv:
a fost majorat plafonul valoric al deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare existent, în prezent, de 10.000 de lei, pentru care rambursările se realizează cu control ulterior, la 20.000 de lei;
a fost creat un al doilea palier valoric între 20.000 şi 65.000 de lei al deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul căruia acestea sunt rambursate cu control ulterior dacă la opţiunea contribuabilului acestea sunt certificate de către un consultant fiscal;
contribuabilii care depun deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, certificate cu rezerve, urmează să fie supuşi procedurii generale des analiză de risc, în condiţiile în care, în urma analizei de risc efectuate de organul fiscal, acesta decide efectuarea inspecţiei fiscale ulterior rambursării sau anticipat rambursării.
Măsurile de mai sus nu se aplică dacă respectivul contribuabil are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracţiunilor sau dacă organul fiscal constată că există riscul unei rambursări necuvenite.
În plus, chiar dacă textul de lege prevede rambursarea cu inspecţie ulterioară, aplicarea acestei măsuri nu presupune că inspecţia fiscală este obligatorie, ci aceasta se decide de organul fiscal în baza unei analize de risc.
Potrivit art. XXVIII din ordonanţa de urgenţă, modificările în materie introduse în Codul de procedură fiscală prin art. 1171 – “Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată” se aplică deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care se încheie după data de 1 martie 2014.

Modificări aduse de Ordinul nr. 491/2014

Ajungem astfel la recenta reglementare de aplicare, respectiv Ordinul MFP nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010. Ordinul este în vigoare din 7 aprilie şi se aplică:
a) începând cu deconturile de TVA aferente lunii martie 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează luna ca perioadă fiscală la TVA;
b) începând cu deconturile de TVA aferente trimestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală la TVA;
c) începând cu deconturile de TVA aferente semestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează semestrul ca perioadă fiscală la TVA;
d) începând cu deconturile de TVA aferente anului 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează anul ca perioadă fiscală la TVA.

Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA

Solicitările de rambursare depuse pentru acelaşi termen legal de depunere se supun procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sunt în curs de soluţionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului şi data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

Inspecţia fiscală anticipată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, la acelaşi contribuabil, se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecţie fiscală pentru o perioadă anterioară.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse la Procedură prin Ordinul nr. 491/2014. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modprocTVAapr14

Prevederi generale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative depuse de toate categoriile de contribuabili

În cazul deconturilor de TVA, depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu, deconturile se soluţionează cu analiză documentară.

Etapele încadrării în categoria de risc fiscal. Reglementările privind etapizarea au fost introduse acum în Procedură şi stabilesc încadrările după cum: persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal; persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 de lei, se încadrează la risc fiscal mic.

Deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mic

În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, organul fiscal emite, în termen de maximum cinci zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.

Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii

Procedura se aplică pentru soluţionarea deconturilor depuse de persoanele impozabile, altele decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, cu excepţia deconturilor cu sume negative de TVA care au fost încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor cap. II lit. A pct. 21.1.1-21.3.

Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)

SIN-ul trimestrial se actualizează lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, numai pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate care au beneficiat pentru trei perioade de raportare consecutive de rambursări cu inspecţie fiscală anticipată şi la care au fost stabilite diferenţe de taxă mai mici de 5%.

Alte modificări din Procedură se referă la:

renunţarea la opţiunea de rambursare;
dispoziţii speciale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVAcu opţiune de rambursare depuse de persoane impozabile care au fost supuse inspecţiei fiscale, finalizată prin emiterea unei decizii privind nemodificarea bazei de impunere;
operaţiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii şi arhivarea documentelor: reţinem aici că, în mod aleatoriu, vor fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare şi contribuabili fără risc.
––––––––––(P)––––––––––

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here