Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un ordin de modificare a Regulamentului de funcționare a Comisiei de Contestații din cadrul Casei Naționale a Pensiilor, pentru a schimba procedura de contestare a calculelor pensiilor.

Noul act prevede ca o eventuală contestație greșit îndreptată către o Casă teritorială de Pensii să fie redirecţionată către cea competentă în cel mult 10 zile de la înregistrare.

Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Contestația se consideră depusă în termenul prevăzut la art. 9 și în situația în care a fost depusă eronat la o altă casă teritorială de pensii decât cea care a emis decizia de pensie contestată, inclusiv la Casa Națională de Pensii Publice.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), casa teritorială de pensii, inclusiv Casa Națională de Pensii Publice, care a înregistrat contestația, o va transmite, în termen de 10 zile de la înregistrare, casei teritoriale de pensii emitente.”

În forma actuală a actului normativ termenul este de 5 zile de la înregistrare.

De asemenea, proiectul aduce şi o modificare de formă a prevederilor articolului 12 potrivit căruia contestaţia trebuie să fie depusă la Comisie, de către Casa Națională de Pensii, în termen de cel mult 7 zile de la data solicitării, cu tot cu dosarul de pensie și actele întocmite înainte de contestație.

Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Casa teritorială de Pensii care a emis decizia de pensie contestată are obligația înaintării contestației depuse în condițiile art. 7 alin. (1) la comisie, în termen de 7 zile de la înregistrare, însoțită de nota de prezentare a dosarului de pensie, cuprinzând temeiurile de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului de pensie.

(2) La solicitarea comisiei, în funcție de data ședinței în care urmează a fi analizată contestația, casa teritorială de pensii va înainta acesteia următoarele documente:

a) dosarul de pensie;

b) dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;

c) fişa de evidenţă a drepturilor bănești cuvenite pensionarului, completată la zi, după caz.”

Toate persoanele care vor să facă propuneri sau sugestii pe marginea acestui proiect, își pot trimite opiniile pe adresa de email a Ministerului Muncii, până la data de 6 aprilie 2017.

Ai nevoie de Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul CNPP? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here