24 Martie, 2018

Modificări la Normele Codului fiscal. Care sunt condiţiile legale de încadrare ca microîntreprindere?

După modificările aduse acestor reglementări din Codul fiscal, Executivul a venit şi cu actualizarea precizărilor din Normele de aplicare, prin H.G. nr. 77/2014, în vigoare de la 12 februarie, data publicării actului normativ în Monitorul Oficial nr. 108/2014.

Veniturile din consultanţă şi management

Cu începere de la 1 ianuarie 2104, O.U.G. nr. 102/2013 a dispus introducerea în rândul condiţiilor cumulative pe aceea de realizare de venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale. În mod automat, aşa cum se arată în Nota de fundamentare a hotărârii de Guvern, condiţia de pondere a veniturilor realizate din consultanţă şi management de peste 20% devine şi condiţie de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, alături de depăşirea plafonului de venit de 65.000 de euro, echivalent în lei.

Pentru corelare, Normele modificate vin cu două precizări, şi anume:

- condiţia legată de ponderea activităţilor menţionate trebuie verificată pentru anul fiscal 2014 pe baza veniturilor realizate de contribuabil în anul 2013;
- pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, în legătură cu această condiţie de pondere a activităţii de consultanţă management, se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă (vezi mai jos noile precizări din Norme), iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiaşi exerciţiu financiar. Să mai spunem şi că aceleaşi venituri se iau în calcul şi în ce priveşte plafonul de 65.000 de euro, echivalent în lei.

Anul calendaristic ca an fiscal la microîntreprinderi

În condiţiile în care, potrivit art. 1124 alin. (1) Cod fiscal, anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic, Normele modificate prevăd că la microîntreprinderile care îşi încetează existenţa în cursul anului data până la care se depune declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este una dintre datele menţionate la pct. 10, la care se încheie perioada impozabilă. Punctul 10 din Norme, la care se face trimitere, priveşte perioada impozabilă a unei microîntreprinderi în cazul divizărilor sau al fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanei juridice prin dizolvare fără lichidare, şi care poate fi una dintre următoarele date:

a) la data înregistrării în registrul comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente a noii societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul constituirii uneia sau a mai multor societăţi noi;
b) la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă dată stabilită prin acordul părţilor, în cazul în care se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată, potrivit legii;
c) la data stabilită potrivit legii, în alte cazuri decât cele menţionate la lit. a) şi b).

Baza impozabilă

Modificările aduse normelor au fost menite să aducă clarificări la construcţia bazei impozabile pentru sistemul de impozitare, stabilită pe baza veniturilor realizate de microîntreprinderi, potrivit noilor modificări aduse articolului 1127 din Codul fiscal, în sensul:

- scăderii veniturilor din subvenţii, indiferent de destinaţia acestora;
- impozitării diferenţei favorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar, doar în trimestrul IV;
- scăderii, respectiv adăugării, după caz, din/la baza impozabilă, a reducerilor comerciale.

» Modificări: În caseta foto de mai jos găsiţi textul nou al punctului 14 din Normele metodologice, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 77/2014. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
mod1_micromod2_micro

În ce priveşte articolul 1127 din Codul fiscal, reamintim, totodată, modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 102/2013, cu aplicare de la 1 ianuarie 2014, la constituirea bazei impozabile.

Astfel, ca venituri care se scad, efectele aduse de ordonanţa de urgenţă privesc:

- veniturile din subvenţii (în forma anterioară, erau avute în vedere “veniturile din subvenţii de exploatare”);
- veniturile din diferenţe de curs valutar (categorie nou introdusă);
- veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial (categorie nou introdusă);
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (categorie nou introdusă).

Ca venituri care se adaugă la baza impozabilă, acestea au fost stabilite tot prin O.U.G. nr. 102/2013, respectiv:    

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
- în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

————————————(P)————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

ps_evid_mod

Foto articol: iStockPhoto.com

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu