24 Februarie, 2018

Modificări la Codul de procedură fiscală: Ce noutăţi sunt privind emiterea şi transmiterea actelor administrativ-fiscale?

O recentă ordonanţă de urgenţă — dată pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale — avizează emiterea şi comunicarea actelor administrativ-fiscale şi în formă electronică: transmiterea de acte procedurale de către contribuabili, identificarea contribuabililor în mediul electronic şi transmiterea de către organul fiscal, inclusiv în format electronic, la solicitarea unor autorităţi publice, documentele privind situaţia fiscală a unui contribuabil.

Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 455/2014 din 23 iunie (care este şi data intrării în vigoare), introduce, în sensul celor de mai sus, o serie de modificări în Codul de procedură fiscală.

Pe fond, se reglementează:

-  posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrativ-fiscale şi în formă electronică, reglementarea posibilităţii contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale utilizând mijloacele de transmitere la distanţă;

- reguli care să stabilească nu numai aceste posibilităţi, ci şi condiţiile în care ele se realizează, în special cele referitoare la identificarea contribuabililor în mediul electronic;

- posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea unor autorităţi publice, documentele privind situaţia fiscală a unui contribuabil.

Conţinutul şi motivarea actului administrativ-fiscal

În aplicarea scopurilor ordonanţei de urgenţă, dispoziţiile din Codul de procedură fiscală se modifică şi prevăd că actul administrativ-fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică. În această din urmă formă, actul va conţine aceleaşi elemente ca actul pe suport hârtie, mai puţin semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului fiscal emitent. În forma electronică, actul se semnează cu:

- semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice, bazată pe un certificat calificat.

- semnătura electronică extinsă a autorităţii administraţiei publice locale din care face parte organul fiscal emitent, bazată pe un certificat calificat, pentru actul administrativ-fiscal emis de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice local.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 40/2014 la Codul de procedură fiscală (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. Sursa foto: Lege5 Desktop
modCPFoug4014

Comunicarea actului administrativ-fiscal

Pentru scopurile urmărite, ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014 modifică unele dispoziţii din Codul de procedură fiscală în sensul că actul administrativ-fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

În cazul actelor administrativ-fiscale emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrativ-fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În cazul actelor administrativ-fiscale emise de organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrativ-fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice. Pentru organul fiscal al unei autorităţi a administraţiei publice locale, consiliul local stabileşte, prin hotărâre, în funcţie de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele electronice de transmitere la distanţă ce urmează a fi utilizate de către respectivul organ fiscal.

Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public

Prevederile din Codul de procedură fiscală se completează cu dispoziţia potrivit căreia la solicitarea unei instituţii publice, efectuată în scopul soluţionării unei cereri a unei persoane fizice sau juridice, organul fiscal competent transmite instituţiei publice solicitante informaţii cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză.

Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

Pentru cereri, înscrisuri sau orice alte documente pe care contribuabilii le pot transmite organului fiscal şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:

- data depunerii cererii, înscrisului sau documentului este data înregistrării acesteia/acestuia, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de registratura electronică a Ministerului Finanţelor Publice sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz;

- prin registratură electronică se înţelege sistemul electronic de înregistrare şi tranzacţionare a documentelor şi a informaţiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.

În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor transmise de către contribuabili organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În cazul cererilor, înscrisurilor sau documentelor transmise de către contribuabili organelor fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de transmitere a cererilor, înscrisurilor ori documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice. Pentru organul fiscal al unei autorităţi a administraţiei publice locale, consiliul local stabileşte, prin hotărâre, în funcţie de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele electronice de transmitere la distanţă ce pot fi utilizate de către contribuabil.

Identificarea contribuabililor în mediul electronic

Prin dispoziile care au fost astfel introduse în procedura fiscală, contribuabilii care depun cereri, înscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se identifică în relaţia cu organul fiscal astfel:

a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică numai cu certificate digitale calificate;

b) persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, se identifică prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronică autorizaţi potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat digital calificat, credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de liste de coduri de autentificare de unică folosinţă, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau, după caz, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice, în cazul identificării acestor persoane în relaţia cu organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale. În aceste cazuri, cererile, înscrisurile sau documentele se consideră semnate dacă sunt îndeplinite toate condiţiile privind transmiterea la distanţă ce urmează a fi aprobate prin ordine de ministru.

——————————————(P)——————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu