21 Aprilie, 2019

Modificări fiscale: Prin formularul 100 se declară şi veniturile fiduciare ale nerezidenţilor!

Reglementarea este nouă şi a fost introdusă prin modificarea OPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Actul de modificare este Ordinul preşedintelului ANAF nr. 1703/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 9 iulie 2014.

Prin acest act normativ, în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat a fost introdusă poziţia 83 “Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident”.

În ce priveşte declaraţile pe formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, la capitolul din instrucţiuni privind completarea declaraţiei cu date privind creanţa fiscală, tabelul de la pct. I “Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic” se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 1-14, 16-27, 31, 33 şi 83 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.

De asemenea, în precizările privind declararea impozitului pe profit pentru veniturile obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, prin noua reglementare Instrucţiunile de completare prevăd că la poziţiile 17-26 şi 83 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat se declară impozitul pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente, potrivit titlului V din Codul fiscal.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Ordinul 1703/2014 la Ordinul 1950/2012. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este accesibilă abonaţilor Lege5. Sursa foto: Lege5 Online
mod_form100_venfidu

Temeiul legal

Venituri impozabile obţinute din România, prevăzute de Codul fiscal prin art. 115 alin. (1), indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, includ – la litera r) – şi  venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie. Categoria a fost introdusă în Codul fiscal începând cu 1 octombrie 2011, prin efectul O.G. nr. 30/2011.

Calcularea impozitului pe acest venit. Potrivit art. 116 din Codul fiscal, în afara unor venituri anume precizate, pentru celelalte, în care intră şi acest venit, impozitul este de 16%.

Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.

————————————(P)————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

Foto: Stock Vault

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu