Reglementarea de bază, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, a fost modificată în 2016 prin OUG nr. 34/2016, la care s-au adăugat, recent, modificările şi completările aduse prin Legea nr. 19/2018 de aprobare a ordonanţei de urgenţă. Din recenta lege, publicată în Monitorul Oficial nr. 44/2018, reţinem aspect legate de plata serviciilor comunitare şi a întreţinerii în cămine. 

Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice

• În situația în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia, pentru acordarea îngrijirilor prin serviciile sociale specializate, decizia se ia de serviciul public de asistență socială al autorității administrației publice locale, pe baza anchetei sociale și a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea și a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.

• Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt:

a) servicii de îngrijire personală;

b) servicii prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 292/2011 (servicii de reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații și altele asemenea; alte servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie și altele asemenea);

c) servicii medicale, sub forma consultațiilor și îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituții de sănătate, consultații și îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare și de dispozitive medicale.

• Serviciile de la literele a) și b) de mai sus se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice dacă, după evaluare, se încadrează în una dintre următoarele situații:

a) nu au venituri și nici susținători legali;

b) sunt beneficiari ai ajutorului social sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari;

c) susținătorii legali ai persoanelor vârstnice care sunt beneficiari ai ajutorului social realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari.

• Este reglementată şi acordarea de servicii cu plata unei contribuții, stabilite în urma procesului de evaluare complexă, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei/susținătorilor legali, fără a se depăși costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice locale, respectiv de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea prevederilor legale.

• Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situația de dependență sociomedicală, autoritățile administrației publice locale pot angaja personal de îngrijire prin plata cu ora, fracțiuni de normă sau normă întreagă, în funcție de perioada de îngrijire necesară.

• Soțul și rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu. Timpul cât soțul și rudele au fost încadrate în aceste condiții se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă. 

Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora

• Persoana vârstnică îngrijită în cămin, precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în urma evaluării, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia.

• Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;

b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

• La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali se procedează după cum urmează:

a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

• Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului local/județean, cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

• Asistența socială pentru persoanele vârstnice se acordă la cererea scrisă a persoanei vârstnice interesate sau a reprezentantului legal al acesteia.

Prin angajamentul de plată , persoana vârstnică sau reprezentantul legal al acesteia își asumă obligația de restituire a sumelor încasate necuvenit și precizează sursele de venit din care se va face plata/recuperarea acestora.

• Autoritatea tutelară/Instanța de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reședința are obligația de a acorda, la solicitarea acesteia, consiliere juridică gratuită în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare sau de donație ori în vederea constituirii de garanții mobiliare sau imobiliare, care au ca obiect bunurile mobile ori imobile ale persoanei vârstnice.

• Obligația de întreținere și de îngrijire, precum și modalitățile practice de executare a acesteia se prevăd expres în actul juridic încheiat de notarul public, sub sancțiunea nulității.

 Ai nevoie de Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Noi sot 71 ani si sotie 69 ani locuim in Tamasi, Ilfov si ingrijim mama sotiei din Negoiesti, judetul Prahova. dat fiind si starea noastra de sanatate am dori sa o transferam la un camin de batrani. In momentul de fata este dupa o reaccidentare la bazin-femur, imobilizata la pat si episoade de delirium. la locul de domiciliu nu are cine sa o ingrijeasca , mai are un fiu cu serviciu si sotia lui pensionata pe caz de boala. Ce ne recomandati?

  2. Buna ziua, as dorii sa stiu daca sa calculat legal contributia de sustinatorii legali la caminul de batrini AL.Marghiloman din Buzau. In luna martie 2018 fratele meu si cumnata mea au depus dovada dupa veniturile lunare. Ei amindoi avind o pensie cumulata de 3156 roni la vremea respectiva. Mentinonez ca amindoi au probleme de sanatate fratele fiind paralizat pe partea dreapta iar sotia cu probleme de inima ( virsta 75 respectiv 68) In luna aprilie au primit un contract ca au de platit suma de 1528 roni deoarece depasesc suma de 1168 roni. Mama noastra avind la vremea respectiva pensie sociala de 670 roni. Mentionez ca ei mai aveau in grija si pe mama cumnatei mele care era tot cu o pensie sociala de 670 roni pe luna. Multumesc mult pentru raspuns.

  3. Cat de nenorociti sa fie cei de la primarii sa nu ia in seama faptul ca ”sustinatorii” sunt pensionari, in multe cazuri si ca nu sunt obligati sa plateasca absolut nimmic, pentru ca EI NU AU VENITURI LUNARE! Hei, unde sunteti jecmanitori de la casele de batrani unde faceti mancare din conserve? Restul ce faceti furati, carati cu sacosele mancarea de la bucatarie, nu-i asa?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here