16 Iulie, 2018

Modificări ale unor acte normative din domeniul contabilităţii

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 30/08/2012 a fost publicată Ordonanţa nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

Modificări la OUG 90/2008

Una dintre modificările cuprinse în actul normativ este aceea că firmele de audit stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care efectuează în mod legal activitatea de audit, se pot înscrie în Registrul public, pentru a efectua activitatea de audit în România, fiindu-le recunoscută autorizarea obţinută în statul de origine.

De asemenea, aceste firme de audit îşi pot efectua activitatea în România şi în mod temporar sau ocazional, iar în această situaţie, vor fi exceptate de la procedura de înscriere în Registrul public.

Conform actului normativ, înscrierea firmelor de audit în Registrul public se face în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.

În acelaşi timp, articolul 27 „Onorariile de audit” a fost modificat de către legiuitor. Iată cuprinsul textului:

 “ARTICOLUL 27 Onorariile de audit

Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, emite hotărâri care să prevadă că onorariile pentru auditurile statutare:

a) nu sunt influenţate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entităţii auditate;

b) nu se pot baza pe niciun fel de condiţionări, aşa cum prevede Codul etic; şi

c) sunt adecvate pentru activitatea care urmează să fie efectuată”.

De asemenea, după articolul 84 din actul normativ, a fost introdus un nou articol, articolul 85, potrivit căruia „dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.”

Modificări privind organizarea activităţii de expertiză contabilă

Potrivit actului normativ, absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, se pot înscrie direct la stagiu, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Totodată, recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice străine membre ale unor organisme de acreditare recunoscute pe plan internaţional se obţine prin susţinerea unui interviu potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

În cuprinsul actului normativ se mai precizează că persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar, consultanţă fiscală şi evaluare numai după dobândirea calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz.

Despre statutul de membru activ sau inactiv al CECCAR

Potrivit ordonanţei, trecerea unei persoane de la statutul de membru activ la statutul de membru inactiv al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se poate face pe bază de cerere scrisă a persoanei respective, din care să rezulte situaţia de incompatibilitate prevăzută prin lege specială.

De asemenea, o persoană poate să treacă de la statutul de membru inactiv la cel de membru activ al CECCAR  dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-  depune o cerere scrisă la filiala la care este înregistrată

- depune cazierul judiciar

- efectuează un curs de 20 de ore, având ca tematică legislaţia specifică.

Nu în ultimul rând, conform actului normativ, activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Ordonanţa nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi poate fi citită AICI!

Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 2 septembrie.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu