Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 938 din 30 decembrie 2011.

Printre modificări se numără următoarele:

– cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR;

– cuantumul indemnizaţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere;

plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;

– perioada concediului pentru creşterea copilului constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea;

– începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la alocaţie, familiile beneficiare au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora, se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa;

– dreptul la stimulentul de inserţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

O altă noutate care a dat naştere mai multor discuţii este cea menţionată la articolul 11: „Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

 1. cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
 2. în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.”

Astfel, de la data de 1 martie tatăl trebuie să stea acasă cel puţin o lună cu bebeluşul său. Este o obligaţie care provine dintr-o directivă europeană. Această lege se aplică pentru toți copii născuți după data de 1 martie 2012. Tatăl primeşte indemnizaţia de creştere a copilului care se calculează ca şi pentru mame: 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni dinaintea naşterii copilului.

De menţionat este faptul că indemnizaţia de creştere a copilului nu poate depăşi 3.400 de lei. Timp de o lună cât tatăl stă acasă, mama va merge la serviciu şi nu va primi indemnizaţia de creştere a copilului. Daca tatăl refuză să-şi ia concediu de creştere a copilului, familia va fi sancţionată, adica mama se va întoarce mai devreme cu o lună la serviciu. Sau mama nu va mai primi indemnizaţia timp de o lună. Acest act normativ nu se aplică în cazul familiilor monoparentale sau a părinţilor nou-născutului care trăiesc în concubinaj.

Legea nu se aplică retroactiv.

comentarii

69 COMENTARII

 1. Buna ziua,

  Am si eu o intrebare: am o colega care este angajata pe 18.07.2011 si a nascut pe 11.07.2012. Are dreptul la indemnizatia de crestere si ingrijire copil?
  (a intrat in cm cu data de 11.06.2012)

  • Bună,

   Da, are dreptul, deoarece împlineşte cele 12 luni în care a obţinut venituri supuse impozitului. Persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, (…) supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

   a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară;

   b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară.

   Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: (…)

   d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată; (..)

   m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive

 2. vreau sa stiu daca se considera vechime concediul pentru copil pe care l/am avut din 2005 pana in 2007. Am lucrat la o firma, in 2009, care mi.a acordat spor de vechime (se faceau 5 ani, cu concediul) iar unde lucrez acum – nici gand. N-am putut nici sa particip la concurs pentru ca nu aveam 4 ani pe cartea de munca!!! Cum se poate, la distanta atat de mica / 2009,2011/ sa ma foiasca asa? Mai tine cineva cont de concediul meu pentru cresterea copilului????? MUltumesc !

  • Bună,

   Conform legii nr. 7/2007, care a modificat O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.

   Această prevedere se aplică însă începând cu 20.01.2007, data la care legea nr. 7/2007 a intrat în vigoare.

   În prezent şi începând cu 01 ian. 2012, în urma modificării aduse prin O.U.G. nr. 124/2011, perioada amintită constituie şi vechime în specialitate şi se acordă toate drepturile din aceasta.

   Nu este o situaţie echitabilă însă, din păcate, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, legea dispune doar pentru viitor.

   Mult succes!

 3. Buna ziua,

  Am si eu o intrebare: am nascut pe data de 26.11.2012 si am solicitat concediul pentru cresterea copilului timp de 2 ani. Acum copilul are 8 luni si doresc sa ma intorc la serviciu. In aceste conditii tatal poate continua concediul de crestere a copilului pana la implinirea varstei de 2 ani a celui mic? ( sa continue concediul pentru care am optat eu initial?).

  • După opinia mea, se poate face acest tranfer de concediu între beneficiari, iar ceea ce nu se poate face este schimbarea opţiunii prevăzută la art. 2 alin. 1 din OUG 111/2010 de către celălalt părinte. Pentru a nu avea surprize, cel mai sigur este să întrebaţi la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru că ei aprobă acest concediu şi plătesc indemnizaţia aferentă.
   Spun asta doarece:
   OUG 111/2010 precizează că Art. 2. (7) Opţiunea beneficiarului (referitoare la perioada de 1 an şi acordarea stimulentului de inserţie sau 2 ani de concediu) prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, pe bază de cerere, şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor, iar SITUAŢIA (citez): “părinţilor care, între ei, doresc să îşi schimbe opţiunea pentru indemnizaţie pentru creşterea copilului pe perioada în care beneficiază de acest drept” este reglementată expres la pct. 10 al Anexei 1 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1474/2011 din 06/05/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, … (M.OF. nr. 360 – 24/05/2011) :
   SOLUŢIE
   (citez): “Potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din OUG nr. 111/2010, odată făcută opţiunea, aceasta nu mai poate fi schimbată. Deşi este un drept individual decizia de a avea un copil, cât şi deciziile ulterioare privind creşterea, îngrijirea şi educarea acestuia sunt luate în comun de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, în conformitate cu prevederile Codului familiei. Prin urmare, se aplică această regulă şi în situaţia deciziei/opţiunii exprimate în cazul concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului”.
   Dar, din câte am observat, textul din ordinul respectiv a fost interpretat (greşit, după opinia mea) de către unii jurişti cu privire la imposibilitatatea transferului între beneficiari, şi nu doar a imposibilităţii schimbării între beneficiari a opţiunii prevăzută la art. 2 alin. 1 din OUG 111/2010. Astfel, s-a creat o oarecare confuzie, mai ales că singura precizare cu privire la preluarea concediului şi a indemnizaţiei aferente de către celălat părinte, inclusiv posibilitatea schimbării opţiunii deja exprimate este reglementată (la art. 8 alin. 4 din OUG 111/2010) doar în cazul în care iniţialul părinte beneficiar a decedat.

 4. Buna ziua,
  In perioada 13.06.2010-03.05.2012 am beneficiat de concediu pentru cresterea copilului.
  Din data de 03.05.2012 si pana in prezent sunt angajata unei firme. In viitorul apropiat se va naste cel de-al doilea copil. Voi putea beneficia iarasi de concediu pentru cresterea copilului?
  P.S.:mi-au zis ca trebuie sa am minim 6 luni lucrate!!!!

  • Da, puteţi beneficia iar de concediu pentru creşterea copilului. Perioada celor 12 luni în care s-au realizat venituri din salarii necesară pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei de creştere copil poate fi constituită integral şi din perioadele în care aţi beneficiat de:

   – concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;

   – concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap sau

   – concediu fără plată pentru creşterea copilului.

   Perioada celor 6 luni se referă la interdicţia impusă angajatorului de a dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatei care revine la muncă după terminarea concediului.

  • Da, se poate înfiinţa o firmă. Condiţia este să nu realizaţi şi venituri supuse impozitului pe venit, deoarece dreptul la indemnizaţiile de creştere copil se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

   Puteţi să încasaţi dividende în cazul în care firma are profit, deoarece dividendele obţinute de asociatul unic la o societate nu se iau în considerare la stabilirea veniturilor care se iau în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

 5. Buna ziua!

  Am si eu o intrebare:Tatal poate sa-si ia concediu de crestere copil in cazul in care mama lucreaza in strainatate ( o tara noneuropeana), dar, isi plateste in tara cartea de munca si asigurarile sociale la valoarea unui salar mediu si tatal lucreaza in romania de 7 ani?

  • Bună,

   Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului poate beneficia de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor dacă:

   – a realizat, timp de 12 luni, venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit;
   – este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
   – are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
   – locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
   – are achitate obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţine în proprietate.

   • Si daca dupa nastere ne mutam in Germania unde are sotul loc de munca, se mai acorda concediul de crestere al copilului si alocatia in Romania? Mentionez ca lucrez de 2 ani la o fabrica din Romania. Si mai am o intrebare: daca nu mai doresti sa te intorci la acelasi loc de munca dupa 2 ani se poate sa iti semnezi lichidarea la zi?

 6. Buna ziua,

  Sunt angajata ca traducator la o firma de peste 3 ani. Firma imi plateste in mod regulamentar contributiile la stat, conform unui contract de munca pe perioada nedeterminata, cu durata de munca de 8 ore.
  In acelasi timp, fiind traducator autorizat, sunt inregistrata la sectia financiara si imi platesc anual impozitul pe venitul pe care il obtin in urma desfasurarii unor activitati de traducere in afara serviciului, pentru care emit factura.

  Urmeaza sa nasc in octombrie.

  Venitul declarat pe anul 2011 din activitatea ca liber profestionist se ia in calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului pe langa venitul obtinut ca angajata de la firma de traduceri?

  Pe de alta parte, eu in 2013 va trebui sa depun declaratia de venit pentru 2012, chiar daca venitul respectiv este realizat pana inaintea nasterii copilului. Se considera venit impozabil care duce la suspendarea dreptului de acordare a indemnizatiei? Cum se poate face distinctia intre ce s-a incasat inainte si ce s-a incasat dupa acordarea indemnizatiei de crestere a copilului?

  • Bună ziua,

   La stabilirea cuantulului indemnizaţiei se vor lua în calcul atât veniturile din salarii, cât şi cele din activitatea de traducător (activitate independentă) şi va fi în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, şi care nu poate fi mai mică de 600 ron şi nici mai mare de 3400 ron (între 1,2 si 6,8 raportat la indicator social de referinţă – 500 lei).

   Traducătorul autorizat trebuie să depună la Fisc declaraţia 220 privind venitul estimativ pe baza căreia se emite decizia de impunere, iar în anul următor se depune declaraţia 200 în vederea regularizării.

   Baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca sumă totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului împărţită la 12. În cazul veniturilor din activităţi independente, veniturile înscrise în actele doveditoare vor fi împărţite însă la numărul de luni în care s-au realizat acestea.

   În vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiei se va depune:

   – dovada eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii;

   – dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, copia deciziei de impunere şi adeverinţe de venit, eliberate de către Fisc pentru ultimele 12 luni, înainte de naşterea copilului, certificatul de atestare fiscală – în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente.

   În situaţia persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plăţii anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declaraţia pe propria răspundere. Dovada se transmite de către persoana beneficiară la agenţia teritorială, în termen de 30 de zile de la comunicare.

   Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mare al indemnizaţiei pentru creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum se acordă pentru toată perioada de la data stabilirii dreptului.

   Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al indemnizaţiei pentru creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum, stabilită de la data acordării, se recuperează de la beneficiar.

   Indemnizaţia sau stimulentul de inserţie se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului.

   Dreptul la indemnizaţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

   Mult succes!

 7. Buna ziua.

  Referitor la acest subiect, am si eu cateva nelamuriri ca urmare a modificarii legislatiei in vigoare.
  Pe 8 februarie 2011 am nascut un baietel si intrucat pe 1 decembrie 2011 am revenit la munca (am optat pt CIC 1 an si am revenit inainte de trecerea acestui an), in acest moment primesc stimulentul lunar de insertie (500 RON)- teoretic pana pe 8 februarie 2013 (cand baietelul meu ar implini 2 ani).
  Cu toate acestea, eu am ramas din nou insarcinata, termenul de nastere fiind 20 noiembrie 2012.
  Intrebarile mele ar fi urmatoarele:
  1. Voi mai primi stimulentul de insertie dupa ce voi naste al doilea copil (avand in vedere ca voi ramane acasa in concediu post-natal si eventual in CIC)?
  2. Voi mai primi indemnizatie de crestere copil, avand in vedere ca nu voi avea ultimele 12 luni lucrate (am revenit pe 1 decembrie 2011 si as intra in concediu prenatala – cel mai probabil prin octombrie 2012)- deci nu ar fi decat 10 luni de la revenirea in campul muncii.
  3. Daca mi-as lua 2 zile de concediu fara plata – ar afecta in vreun fel posibilitatea de a nu ma incadra pt indemnizatie CIC (nu dpdv financiar, intrucat 75% din veniturile pe ultimele 12 luni, luand in calcul 2 luni de indemnizatie CIC- tot ar depasi plafonul de 3400 RON).
  4. Pot intra in CIC cateva luni (sa zicem 3-4 luni), dupa care sotul meu sa intre el in CIC pana la implinirirea de catre al doilea copil a varstei de 1 an? (sau invers- initial intra sotul in CIC cateva luni, timp in care eu revin la munca- urmand ca ulterior sa intru eu in CIC pana bebe implineste 1 an).
  5. In urma absolvirii cursurilor de puericultura, sotul primeste inca 15 zile de concediu – doar pt primul copil, sau si pt al doilea?

  Multumesc anticipat.

 8. buna ziua,am si eu o nelamurire -am terminat perioada idemnizatiei in mai ,m-am angajat din nou ,intre timp am ramas insarcinata din nou intrebarea sr fi daca eu nasa in aprilie 2013 si nu implinesc un an de la angajare se ia in consideratie sau se adauga si din concediul vechi,si am si o colaborare independenta se ia si ea in considerare si care este procentul calcului.
  Multumesc,astept un raspuns.

 9. Bună ziua,
  Pe data de 05 septembrie 2012 expiră cele 126 zile de concediu pre si post natal de care a beneficiat soția mea ca urmare a nașterii unui copil. Vă rog să-mi spuneți care este modelul cerererii ce trebuie completată și unde trebuie depusă pentru acordarea concediului pentru îngrijirea copilului și a indemnizației, având în vedere că ea este angajată la un operator economic. Care este perioada de timp de care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului și dacă eu sunt obligat să iau 1 lună concediu pentru creșterea copilului, iar dacă refuz acest lucru unde trebuie să depun acest refuz, la angajatorul meu sau la cine ?
  Vă mulțumesc .

  • Buna,

   Oricare din parinti poate beneficia de indemnizatia si concediul de crestere a copilului in cazul in care indeplineste criteriile de acordare (venituri din salarii, activitati independente agricole supuse impozitului pe venit pe o perioada de 12 luni).

   Chiar mai mult, parintele care nu a solicitat acest concediu si indeplineste conditiile de acordare are dreptul (dar, practic, este constrans de stat) de a solicita si el sa intre in concediu de crestere a copilului pe o perioada de minimum o luna. In cazul in care nu o face, este obligat sa anunte autoritatile, iar concediul si indemnizatia se va micsora cu o luna.

 10. Buna ziua!
  Am nascut in data de 17.07.2012 si am optat pentru CIC de un an. De la locul de munca mi s-a comunicat ca trebuie sa ma intorc la serviciu pe data de 17.07.2013. Daca ma intorc pe data de 15.07.2013 beneficiez de acel stimulent de insertie de 500 lei? O alta intrebare ar fi daca eu ma intorc la munca la data de mai sus ,sotul poate sa intre in CIC pentru o luna de la aceasta data?
  Va multumesc!

 11. buna ziua, eu am nascut in februarie 2012 si am optat pentru concediu 1 an…intre timp a intervenit o problema si as vrea sa stau 2 ani acasa. Copilul e sanatos nu are nici un handicap. Pot sa-mi prelungesc concediul pana la 2 ani? cu sau fara plata…

 12. spuneti-mi si mie daca concediu de ingrijire copil avut in anul 2002-2003,constituie vechime in serviciu? stiu ca este luat in considerare numai ca vechime pt pensie,eu vreau sa stiu daca este considerat vechime pt sporul de vechime,normal eu ar trebui sa fac 15 ani in octombrie cu tot cu anul de cic,dar mi s-a spus ca nu este luat in considerare si nu mi s-a pus. multumesc.

 13. Buna seara,

  Peste aproximativ 7 luni o sa fiu tatic si caut niste informatii pe care nu le gasesc nicaieri in tot internetul asta mare :).
  Ma intereseaza in mod special sa imi iau concediul paternal pentru ingrijirea copilului (cel de 1 sau 2 ani) in conditiile in care eu am salariu mai bun decat sotia, iar ea isi va da demisia. Nu stiu sigur daca se poate ca eu sa am concediu paternal si ea sa nu lucreze deloc in acea perioada, pentru ca in tot ce am citit mai sus, nu era nimic specificat.
  Deasemenea, as mai vrea sa stiu cum trebuie sa procedez, cand trebuie sa fac cererea de concediu paternal la locul de munca, sau daca trebuie sa anunt inca de pe acum aceasta intentie.
  Multumesc anticipat

 14. ma aflu in concediu de ingrijire a copilului de pana la 2 ani cpilul are acum 1 an si 3 luni si as dori sa ma intorc la lucru din luna martie 2014 . il pot lasa pe tatal copilului mai departe in concediu de ingrijire pana copilul face 2 ani in luna sept 2014 pe 16 ziua?

 15. Buna ziua!Am nevoie si eu de o parare referitoare la noile modificari asupra cicc.Am nascut pe 5.07.2012 si am intrat in acest concediu prin luna octombrie….anul acesta pe 5 iulie copilul face 2 anisori…. Inteleg ca trebuie sa ma intorc la servici pe 5 iunie,adica mai devreme cu o luna si sa intre tatal. Iar pentru aceasta transferare mai trebuie intocmit un alt dosar mai devreme sau cum se procedeaza?

 16. Buna ziua
  Personal ma intereseaza daca nu sunt casatorit mamica are dreptul la 24 luni adica doi ani sau trebuie sa iau si eu 1 luna concediu paternal .
  In articolul de mai jos se intelege in ultima fraza scrie : Acest act normativ nu se aplică în cazul familiilor monoparentale sau a părinţilor nou-născutului care trăiesc în concubinaj.
  In legilatie nu gasesc .
  Multumesc

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 938 din 30 decembrie 2011.

  Printre modificări se numără următoarele:

  – cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR;

  – cuantumul indemnizaţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere;

  – plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;

  – perioada concediului pentru creşterea copilului constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea;

  – începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la alocaţie, familiile beneficiare au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

  – cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora, se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa;

  – dreptul la stimulentul de inserţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

  O altă noutate care a dat naştere mai multor discuţii este cea menţionată la articolul 11: „Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

  cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
  în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.”

  Astfel, de la data de 1 martie tatăl trebuie să stea acasă cel puţin o lună cu bebeluşul său. Este o obligaţie care provine dintr-o directivă europeană. Această lege se aplică pentru toți copii născuți după data de 1 martie 2012. Tatăl primeşte indemnizaţia de creştere a copilului care se calculează ca şi pentru mame: 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni dinaintea naşterii copilului.

  De menţionat este faptul că indemnizaţia de creştere a copilului nu poate depăşi 3.400 de lei. Timp de o lună cât tatăl stă acasă, mama va merge la serviciu şi nu va primi indemnizaţia de creştere a copilului. Daca tatăl refuză să-şi ia concediu de creştere a copilului, familia va fi sancţionată, adica mama se va întoarce mai devreme cu o lună la serviciu. Sau mama nu va mai primi indemnizaţia timp de o lună. Acest act normativ nu se aplică în cazul familiilor monoparentale sau a părinţilor nou-născutului care trăiesc în concubinaj.

  Legea nu se aplică retroactiv.

  comentarii

 17. Buna ziua,

  Am nascut in 18.11.2010 si am stat in concediu creste copil 2 ani. In 01.11.2012 am revenit la servici.Deci m-am intors cu 18 zile mai devreme ( de 2 ani ).
  Am anuntat Prestatiile Sociale de acest aspect .
  Insa pe 18.11.2012 Prestatiile Sociale mi-au virat cuantumul celor 18 zile in cont .

  In prezent figurez ca as avea un debit fata de institutia Prestatii Sociale.

  Concluzie : Nu aveam cum sa fiu platita de 2 ori .Atat de servicul unde lucram cat si de cei de la Prestatii Sociale.

  Am rugamitea sa ma ajutati cu un raspuns, corect .

  multumesc,

  Cristina

 18. Buna ziua, daca eu lucrez in strainatate si sotul in Romania, el poate beneficia de concediul pentru crestere a copilului, dar pe aceasta perioada sa paraseasca tara, sa vina sa locuiasca cu mine si copilul in strainatate, pentru a nu pierde eu serviciul?

 19. Buna ziua! sunt insarcinata in 2 luni si nu lucrez. am lucrat pana pe 15 nov 2013. daca ma angajez acum am vreo sansa sa primesc indemnizatie dupa nasterea copilului (17 nov 2014)? daca nu, ar putea sa.si ia concediu postnatal partenerul meu? mentionez ca nu suntem casatoriti. si daca ma angajez, dupa cat timp trebuie sa revin la munca? multumesc!

 20. Buna seara! Daca au trecut 4 luni de la nasterea copilului si nu a fost cerut concediul pentru crsterea copilui de niciunul dintre parinti, s-ar mai putea cere concediu paternal de 1 respectiv 2 ani?
  Multumesc

 21. AM O NELAMURIRE SUNTCADRU DIDACTIC SI AM NASCUT PE 3 07 2012 ,SOTUL NU A LUAT ACEA LUNA DE CONCEDIU AM FOST SANCTIONATA CU O LUNA LA INDEMNIZATIE DAR LA CARTEA DE MUNCA VOI APAREA CU SUSPENDARE O LUNA ?

 22. Buna,

  Eu urmeaza sa nasc in ianuarie 2015, dar sotul va lua indemnizatia si va merge la munca , iar eu voi sta acasa cu copilul. As dori sa stiu cum se calculeaza indemnizatia pt copil daca el are 1780 lei pe cartea de munca si ce e cu indemnizatia de 500 lei daca declari sa stai acasa cu copilul doar un an, apoi sa mergi la munca… sau daca exista vreo diferenta daca e vorba de el(tatal copilului) si nu e vorba de mine (mama copilului).
  Va multumesc anticipat si sper sa primesc un raspuns .

 23. Buna ziua,
  An nascut in iunie 2014 si urmeaza sa primesc indemnizatie de creste copil si alocatie din decembrie. In ianuarie plecam cu toata familia in Franta unde sotul va avea contract de munca. E posibil sa transferam indemnizatiile si alocatiile de stat acolo ? Noi avand 3 copii (primii doi au 2 si respectiv 4 ani). Care e procedua ? Va multumesc !

 24. buna ziua.as avea si eu o intrebare.sunt insarcinata si de la 16 sapt de sarcina pana la 30 de sapt am fost in concediu medical (risc de avort )de la 31 de sapt am solicitat 5 zile de concediu din partea firmei insa intre aceste zile de la firma se strecoara si cateva zile libere national ( 25-26 decembrie ) si un weekend. dupa aceste zile acordate de firma voi intra in concediul prenatal. imi va afecta in vreun fel concediul de crestere a copilului de 2 ani? voi mai beneficia ce indemnizatia de crestere a copilului, sau aceste zile libere legale sunt considerate un spatiu gol? va multumesc

 25. Buna ziua. Beneficiez de indemnizația de creștere pe o perioada de 2 ani. A trecut abia un an. Trebuie sa plec in germania cu contract de munca. Indemnizația poate merge in continuare pana la doi ani, sau in cazul in care se afla ca muncesc in germania, mi se vor cere banii înapoi pe indemnizație?

 26. buna ziua asi avea si eu o intrebare am lucrat timp de 2 ani in strainatate respectiv pana la data de 31 oct 2014 iar apoi am revenit in tara si din 16 ianuare2015 sunt angajata in roamnia dar am ramas insarcinata credeti ca am dreptul la indemnizaie pt cresterea copilului?

 27. Tatal beneficiaza de indemnizatie pt. cresterea copilului daca realizeaza venituri din agricultura? mai exact are un pfa si pe baza declaratiei 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit” se poate? tinand cont ca platesc apx. 50 lei pe an.
  Va multumesc!

 28. Buna ziua! Am si eu o intrebare legata de articol. Am nascut de curand si urmeaza sa intru in CCC. Mentionez ca imi cresc copilul impreuna cu tatal lui, dar nu suntem casatoriti. Pentru dosarul de indemnizatie ni s-a cerut si ancheta sociala din care sa reiasa ca ne crestem copilul impreuna. Intrebarea mea este…. sotul mai este obligat sa ia acea luna de concediu? sau…mi se scade mie luna aceea din perioada de concediu? Multumesc!

 29. Buna ziuoa ,am si eu o nelamurire eu sunt caznica si sotul lucreaza cu carte de munca ,acum eu sunt insarcinata cu gemeni am 14 saptamani ,dar acum firma la care lucreaza sotul este aproape in faliment se poate intra in somaj ,dar dupa ce nasc el sa mai poata luoa imdemnizatia?

 30. Salut!
  Desi pare ca nu mai raspunde nimeni pe-aici, o s-arunc si eu o-ntrebare. Conform articolului de mai sus, cuantumul indemnizatiei pentru luna in care parintele care n-a solicitat intra in CCC este limitat la 3400 ron. E valabil si in cazul in care e vorba de a 24-a luna? Mai concret, daca mama a stat in CCC pana la 1 an si 11 luni pe 1200 ron/luna, tatal poate primi mai mult de 1200 in luna pentru care a optat?
  Multam!

 31. Buna ziua,as dori si eu o informatie daca se poate.Am 3 ani de munca in ANGLIA cu contract de munca nedeterminat si as dori sa cresc ma intorc. sotia e insarcinata si va naste copilul in tara am dreptul la aceasta indemnizatie pentru cresterea copilului.si cum se calculeaza.VA MULTUMESC.

 32. Buna ziua,spuneti-mi daca am lucrat la o firma aproape 5ani si de 3luni lucrez la o alta firma si sa intrerupt cartea de munca 3zile mai pot beneficia de indemnizatia copilului in conditiile in care am plecat si de la a doua firma si acum sunt insarcinata si sunt angajata la o alta firma si la fel se intrerupe cartea de munca inca 3zile….am aproape o luna de sarcina…va multumesc

 33. Buna ziua . Am o intrebare la dvs . Eu luna aceasta ar trebui sa ma intorc la munca am optat ptr CIC un an
  Intrebarea mea este daca tatal nu poate intra in concediu crstere copil 1 luna pierd stimulentul de insertie cumva ? Mentionez nu suntem casatoriti .. Multumesc frumos

 34. Buna ziua,mihaela sunt din gl,sunt insarcinata ib 5luni ,lucrez la o firma de 3ani,si as dori sa stiu daca nasc in alta tara mai beneficiez de ibdemnizatua ptr cresterea copilului.nu am intrerupere pe cartea de munca dar am acumulat pana acum 65 de zile de medical,afecteaza intr un fel?.multumesc o zi buna

 35. Buna ziua!
  Am fost in concediu de crestere copil de 2 ani pana in data de 26.05.2015. Acum sunt la servici de o luna si ceva si am aflat ca pot sa-i fac certificat de incadrare in grad de handicap copilului. Mai am dreptul la stimulentul de insertie?

 36. Buna ziua !Daca sunt in crestere copil indemnizatiile speciale pentru cresterea copilului cu handicap de la 2 la 3 ani as putea pleca in strainatate 3 luni ca sa muncesc fara sa-mi opreasca indemnizatia?copilul va ramane cu mama mea in acest timp.Astept un raspuns va rog frumos daca se poate

 37. Am intarziat cu depunerea cererii pt indemnizatie,copilul are 9 luni.O mai pot depune acum?Poate tatal beneficia de concediu crestere copil incepand de acum,i se mai poate suspenda acum contractul?

 38. Buna ziua. Eu beneficiez de stimulent de insertie si incepand cu 15 noiembrie imi voi schimba locul de munca, iar la actualul loc de munca mi se va incheia contractul de munca incepand cu 1 noiembrie. Ce se intampla cu stimulentul? Se suspenda pe cele 2 saptamani sau il pierd?

 39. Buna ziua, as avea o intrebare pentru cineva care acum are 8 luni de munca, lucreaza in continuare si peste 1 luna ar trebui sa nasca. Isi poate lua concediu si poate primi indemnizatie ? Multumesc mult…

 40. Buna ziua. Daca am nascut pe 27-06-2015 si am depus actele pentru indemnizatie pe 11-08-2015 cand ar trebui sa primesc indemnizatia. Si daca trebuie sa primesc prin posta vreo dovada ca dosarul a fost acceptat. .VA MULTUMESC

 41. Buna ziua,

  Am nevoie de sfat .
  Sunt insarcinata si voi naste in ultima saptamana din ianuarie 2016.
  Lucrez cu contract pe perioada determinata , data incetarii contractului este 02.12.2015.
  Mentionez ca pana in prezent am 10 ani de munca,fara intrerupere.
  Momentan nu am o siguranta ca firma la care lucrez imi va prelungi contractul.
  As vrea sa stiu daca pot intra in concediu de sarcina si lauzie inainte de expirarea termenului contractului( adica undeva pe la sf. lunii noiembrie15) pentru a avea continuitate si inainte de nastere sa am acele 12 luni de contributie.In aceasta situatie unde voi depune toate actele pentru obtinerea banutilor pe concediu, avand in vedere ca nu voi mai fii angajata?

  De asemenea ma gandeam daca ma pot angaja la alta firma in timpul acestui concediu de sarcina si lauzie sau sa astept sa se incheie contractul pe 02.12 si pe 03.12 sa ma angajez la alta firma , urmand ca apoi sa intru in concediu de crestere copil?
  Cum ma sfatuiti ca este cel mai bine ?
  Multumesc frumos.

  • Am o intrebare sotia nu lucreaza si eu lucrez,dupa ce naste eu as dori sa lucrez in continuare la firma care sunt beneficiez de ceva in plus de la stat ca nu intru in prenatal…

 42. Buna ziua. Am si eu o intrebare. Eu sunt casnica, sotul lucreaza. Ne dorim primul copil. Poate beneficia sotul de cei 500 Ron, dar in acelasi timp sa mearga in continuare la munca, iar eu
  sa ma ocup de cresterea copilului?

 43. Buna seara, am o fetita de 1 an si o luna si sunt in Concediu de crestere copil pana la varsta de 2 ani. Intrebarea mea este daca raman insarcinata si copilul se naste inainte ca primul copil sa implineasca 2 ani voi fii trecuta automat pt indemnizatie in continuare sau pentru al doilea copil poate intra si sotul in concediu de creste copil? Multumesc anticipat!

 44. Buna ziua!
  Imi puteti spune va rog, daca ma incadrez pentru indemnizatia de crestere si ingrijire a copilului, daca m-am angajat pe data de 03.03.2016 si am sa nasc pe 20.02.2017?

 45. Cresterea copilului in perioada sep. 2003 – mai 2005 constituie sau nu vechime in munca? OUG 148/2005 care spune ca este vechime in munca se aplica de la 1 ian 2006. Multumesc!

 46. Buna ziua,sunt in concediu crestere copil iau indemnizație din luna dec2017si tocmai am aflat că firma unde am lucrat este în faliment si a fost desființată,Eu ce drepturi mai am după terminarea celor 2ani de indemnizație dacă firma nu mai exista?

 47. Bună ziua. Am și eu o întrebare . Sunt profesor din septembrie 1995. In septembrie 2003 am intrat în concediu ingrijire copil până in 31 august 2004. Ma interesează vechimea mea în invățământ la 1 septembrie 2020 si în ce grilă de salarizare mă încadrez? Dacă am mai trimis un mesaj nu mi s-a răspuns la el.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here