18 Decembrie, 2018

Modificarea plafonului pentru scutirea de TVA încă nu este operaţională!

Până la publicarea în Monitorul Oficial al României a unui act normativ prin care să fie modificat plafonul cifrei de afaceri până la care se aplică regimul special de scutire de la plata TVA pentru întreprinderile mici, se vor aplica în continuare prevederile naţionale în vigoare în prezent, potrivit cărora plafonul în discuţie este de 35.000 euro la cursul de schimb de la data aderării, respectiv de 119.000 RON.

Precizarea vine din partea Ministerului Finanţelor Publice , pentru a nu lăsa loc de interpretări în legătură cu recenta decizie a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit prevederilor actuale în domeniul TVA, persoanele impozabile cu sediul activităţii economice în România care realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de 35.000 Euro calculat la cursul de schimb de la data aderării pot aplica regimul special de scutire pentru întreprinderi mici reglementat la art. 152 din Codul fiscal.

Ca urmare a solicitării României, adresate Comisiei Europene, la propunerea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a autorizat România să majoreze plafonul mai sus amintit de la 35.000 la 65.000 de euro la cursul de schimb al BNR valabil la data aderării României la U.E. În acest sens, Consiliul a adoptat în data de 26 martie a.c. o Decizie a Consiliului Uniunii Europene care a fost publicată sub nr. 2012/181/UE în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 92/26 din 30 martie 2012.

Întrucât, potrivit informaţiilor care ne-au parvenit, se arată în Comunicatul MFP, publicarea deciziei în discuţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a generat anumite confuzii în rândul contribuabililor din România în ceea ce priveşte intrarea în vigoare a prevederilor cuprinse în acest document, ministerul a apreciat ca fiind necesar să se atraga atenţia asupra următorului aspect:

În vederea aplicării propriu-zise a măsurii mai sus-amintite pentru care ţara noastră a obţinut autorizarea din partea Consiliului Uniunii Europene, este necesară implementarea în legislaţia naţională în domeniul TVA a prevederilor referitoare la majorarea plafonului cifrei de afaceri până la care se poate aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, motiv pentru care autorităţile fiscale din ţara noastră urmează să reglementeze aceste prevederi în dreptul intern şi să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, un act normativ în acest sens.

Astfel, reglementarea măsurii de majorare a plafonului se va realiza printr-o propunere de modificare şi completare a Codului fiscal, sens în care Ministerul Finanţelor Publice urmează să întreprindă demersurile necesare.

În concluzie, MFP subliniază faptul că, până la publicarea în Monitorul Oficial al României a unui act normativ prin care să fie modificat plafonul cifrei de afaceri până la care se aplică regimul special de scutire de la plata TVA pentru întreprinderile mici, se vor aplica în continuare prevederile naţionale în vigoare în prezent, potrivit cărora plafonul în discuţie este de 35.000 euro la cursul de schimb de la data aderării, respectiv de 119.000 RON.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu