HG nr. 677 din 2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0628 din 25 iunie 2021

Actul normativ analizat modifică procedura de decontare din bugetul fondului de șomaj a indemnizației cuvenite salariaților pentru reducerea timpului de lucru din cauze economice generate de coronavirus SARS-CoV-2.

Actul normativ de bază ce reglementează reducerea timpului de lucru este OUG nr. 132/2020 ce a suportat o modificare normativă în data de 7 iunie 2021 prin OUG nr. 44/2021, fapt ce conduce și la modificarea procedurii efective de decontare a acestei indemnizații.

Prin situația în care angajatorul întâlnește dificultăți economice, respectiv cifra de afaceri din luna anterioară s-a redus cu cel puțin 10% față de luna precedentă sau cifra de afaceri din luna anterioară s-a redus cu cel puțin 10% față de media lunară a cifrei de afaceri realizate în anul 2019, angajatorul poate decide reducerea timpului de lucru. Reducerea timpului de lucru trebuie să afecteze cel puțin 10% din salariați.

Reducerea timpului de lucru poate fi dispusă doar pentru salariații încadrați cu normă întreagă, iar timpul redus de muncă poate fi cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară.

Aplicarea acestei măsuri de reducere a timpului de lucru este permisă pe durata stării de alertă și maxim 3 luni de la data încetării stării de alertă.

Pentru timpul de lucru nelucrat, salariații au dreptul la o indemnizație brută reprezentând 75% din salariul brut de încadrare. Această indemnizație este venit de natură salarială, este supusă impozitului pe venitul din salarii și se rețin contribuțiile sociale obligatorii. Suma se ia în considerare când se determină valoarea deducerii personale la calculul impozitului pe venit. Nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă.

Ca și procedură de lucru, angajatorul calculează drepturile salariale, plătește salariul și indemnizația cuvenită la termenul agreat prin contract și depune raportările aferente. Ulterior, solicită de la bugetul fondului de șomaj decontarea acestei indemnizații.

HG nr. 677/2021 modifică procedura de decontare a acestei indemnizații cu câteva elemente pe care le amintim:

 • pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute se pot utiliza modelele deja existente în platforma: aici.gov.ro;
 • prin ordin al Ministrului Muncii se vor aproba noile formulare cu modelul declarației pe propria răspundere a angajatorului, respectiv cu modelul listei cu salariații ce beneficiază de indemnizație;
 • plata indemnizației se va realiza de către Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete;
 • Hotărârea aduce detalieri importante privind modul în care se determină cifra de afaceri de către alți profesioniști ce beneficiază de reducerea timpului de lucru sau pentru membrii cooperatori.

Studiu de caz. Cu cât se reduce salariul net pentru un salariat cu salariul brut de 5.000 lei când angajatorul decide reducerea timpului de lucru cu 50%?

 1. Calcul salariu net fără reducerea timpului de lucru:

Salariu brut 5.000 lei. Rețineri din salarii:

  • Asigurări sociale pensie (CAS) procent 25%: 1.250 lei;
  • Asigurări sociale de sănătate (CASS) procent 10%: 500 lei;
  • Impozit pe salariu procent 10% din venitul impozabil: 325 lei;
  • Salariul net: 2.925 lei;

2. Determinare venituri cu reducerea timpului de lucru:

 • Salariul brut cuvenit pentru timpul lucrat: 5.000 lei X 50% = 2.500 lei;
 • Indemnizație brută cuvenită: 5.000 X 50% X 75% = 1.875 lei;
 • Venit brut lunar: 2.500 + 1.875 = 4.375 lei;
 • Calcul salariu net pornind de la un brut de 4.375 lei:
  • rețineri din salarii:
  • Asigurări sociale pensie (CAS) procent 25%: 1.094 lei;
  • Asigurări sociale de sănătate (CASS) procent 10%: 438 lei;
  • Impozit pe salariu procent 10% din venitul impozabil: 284 lei;
  • Salariul net: 2.559 lei.

Reducere salariu în mână: 2.925 – 2.559 = 366 lei.

Notă: la determinarea impozitului pe venitul din salarii, pentru această sumă legislația nu acordă deducere personală din cauza faptului că pentru venituri salariale mai mari de 3.000 lei legiuitorul a decis să nu se acorde reduceri.

La determinarea impozitului pe venitul din salarii, venitul bază de calcul pentru impozit s-a determinat ca diferență între venitul brut realizat în lună și contribuțiile sociale obligatorii.

În exemplul nostru nu am ținut cont de alte posibile elemente de reducere a impozitului pe venitul din salarii, ci doar de aceste asigurări sociale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here