10 Decembrie, 2019

Modificare lege angajare zilieri

Actul normativ analizat astăzi aduce două modificări importante cu privire la activitatea de angajare a zilierilor.

Legea nr. 132 din 11 Iulie 2019Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Aceste modificări sunt:

a) Se extind activitățile prestate de zilieri;

b) Se adoptă o procedură specială de impozitare, evidență și declarare aplicabilă zilierilor ce desfășoară activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, piscicol, creșterii animalelor.

Potrivit acestei legi, se vor putea angaja zilieri și în următoarele domenii de activitate:

- activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

- creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;

- activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea sa – clasa 5520.

Ca și regulă generală, un zilier nu poate presta activitate mai lungă de 90 de zile calendaristice cumulate pentru același beneficiar, iar pentru toți beneficiarii nu poate depășii un număr total de 120 de zile în decursul unui an.

Fac excepție zilierii ce desfășoară activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare, aceștia având dreptul să desfășoare activități de zilier o perioadă de 180 de zile într-un an.

Prevederi speciale și fiscale aplicabile doar zilierilor ce desfășoară activități în domeniul creșterii animalelor – ovine, caprine, crescute în sistem extensiv prin pășunare

-   Zilierii pot desfășura în aceste domenii activitate de până la 180 de zile la același beneficiar. Pentru aceștia, Registrul electronic al zilierilor se va completa lunar.

-   Angajatorul acestor categorii de zilieri este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă 10% din salariul minim brut garantat în plată pentru fiecare zilier. Această sumă se achită o singură dată, anual. Modalitate de declarare, plată și alte detalii vor fi adoptate prin ordin comun al Ministrului Finanțelor și al Ministrului Muncii.

Foarte important: această cotă de cheltuieli forfetare aduce o derogare pentru această categorie de zilieri în sensul că din aceasta se suportă contribuția la asigurările sociale de pensii datorată de zilieri. Practic, efectul este de a nu se mai reține contribuție la pensii suportată de zilieri, ci suportată de angajator.

De reținut:

  • pentru activitatea desfăşurată de către zilierii amintiți anterior, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
  • remuneraţia netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă şi alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puţin cheltuieli de cazare şi masă.
Legea intră în vigoare în 3 zile de la publicarea în Monitorul oficial, respectiv în data de 18 iulie 2019.

Ai nevoie de Legea nr. 132/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu