Prezenta Ordonanță a Guvernului nr. 19/2019 transpune Directiva UE nr. 1852/2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale transfrontaliere, ce a avut termen de implementare în legislația națională până în data de 30 iunie 2019. Chiar dacă transpune o directivă, apreciem că aceasta are o limitare scăzută în activitatea fiscală pentru marea parte a operatorilor economici. 

O.G. nr. 19 din 21 August 2019 – Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul oficial nr. 0694 din 22 august 2019.

Potrivit acestei ordonanțe, se reglementează în Codul de procedură fiscală o procedură amiabilă pentru eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate. 

Orice persoană interesată poate începe o procedură amiabilă prin introducerea unei plângeri la autoritatea fiscală competentă. Această plângere poate fi depusă în termen de maxim 3 ani de la data deciziei de impunere ce generează diferența de impozitare indiferent de situația administrativă sau juridică aplicată conform procedurii naționale. 

Foarte important: introducerea unei astfel de plângeri pune capăt oricărei alte proceduri amiabile, respectiv închide soluționarea litigiilor prin soluționarea instrumentelor juridice. 

În același timp, având în vedere că vizează profituri transfrontaliere, persoana afectată depune simultan o plângere conținând aceleași informații și la autoritățile competente din celelalte state membre aflate în sfera respectivelor tranzacții. 

În termen de 6 luni de la depunerea plângerii, autoritatea fiscală competentă în România trebuie să ia o decizie, fie privind acceptarea plângerii cu un acord amiabil cu autoritățile din celelalte state membre, fie acceptarea cererii cu acord unilateral, fie respingerea cererii. 

În cazul în care autoritatea fiscală nu dă niciun răspuns în termen de 6 luni, se consideră că plângerea este acceptată. 

În cazul în care plângerea a fost respinsă de autoritatea fiscală competentă din România, persoana interesată se poate adresa instanței de judecată în termen de 30 de zile de la notificarea respingerii. 

De reținut: ordonanța prevede mai multe proceduri de urmat, în funcție de mai multe situații posibile cum ar fi acceptarea plângerii doar de una sau mai multe autorități fiscale competente, respectiv respingerea plângerii de una sau mai multe autorități fiscale din diferite state. 

În aceste ultime situații, se vor aplica proceduri de acord amiabil între autoritățile fiscale din diverse state membre cu soluționarea litigiilor fiscale de către comisii consultative.

Ai nevoie de Ordonanță a Guvernului nr. 19/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here