Avem o Procedură de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aprobată prin Ordinul ANOFM nr. 11/2018 şi publicată în Monitorul oficial nr. 216 din 9 martie. 

Într-adevăr, Legea nr. 76/2002 vorbeşte despre informarea și consilierea profesională având ca scop furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, precum şi profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate. De aici, nu a mai fost decât un pas până la o procedură care va dispune şi de un model matematic.

La apariţia ordinului ANOFM semnalat, aflăm că a mai existat o reglementare anterioară similară, emisă tot prin ordin al aceleiaşi instituţii în 2016, dar care nu a fost publicat.

Noua reglementare face, astfel, aplicare la lege şi ţine cont de Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Ce presupune profilarea?

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă realizează identificarea profilului persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența lor și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil; se prespune că astfel vor putea fi activate măsurile de activare, respectiv măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în condițiile legii, în principal pentru ca aceste persoane să devină persoane ocupate pe piața muncii.

Prin profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă se evidențiază punctele slabe care există în ceea ce privește riscul persoanelor de a deveni șomeri de lungă durată, iar rezultatul profilării se folosește ca suport în luarea deciziilor de a adapta și, după caz, de a actualiza setul de măsuri de activare, respectiv măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în principal, în funcție de nevoile persoanelor.

În vederea realizării profilării și încadrării în nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, precum și pentru identificarea măsurilor de activare, respectiv a măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în condițiile legii, în principal pentru ca persoanele să devină persoane ocupate pe piața muncii, prin prezenta procedură se stabilesc:

  • criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate;
  • metoda de profilare, inclusiv modelul matematic de stabilire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă și includerea acesteia într-unul dintre nivelurile de ocupabilitate;
  • măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în principal, pentru persoanele din fiecare nivel de ocupabilitate.

Nivelurile de ocupabilitate ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă utilizate în vederea realizării profilării sunt cele prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) din lege, respectiv:

  • “ușor ocupabil”;
  • “mediu ocupabil”;
  • “greu ocupabil”;
  • “foarte greu ocupabil”.

Sunt luate în calcul criterii pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate, şi anume criterii ce ţin de zona geografică, nivelul studiilor, vârstă (pe grupe de vârstă), precum şi criterii ocupaţionale ce ţin de  natura sezonieră a activității prestate, experiență profesională, calificarea/ocupația, calificarea/ocupația relevantă.

Metoda de profilare, inclusiv modelul matematic de stabilire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă și includerea acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate se realizează astfel cum este reglementat la cap. II “Metoda de profilare”, precum și în anexa “Profilarea administrativă”, care face parte integrantă din prezenta procedură.

În funcție de nivelul de ocupabilitate, măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă care se acordă, cu respectarea dispozițiilor legale, în principal persoanelor aparținând nivelului de ocupabilitate sunt prevăzute proceduri specific, care merg de la informare şi consiliere profesională până la subvenţionarea locurilor de muncă, dar totul raportat strict la încadrarea stabilită prin profilarea stabilită. 

Metoda de profilare

Profilarea și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, se realizează de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, utilizând date administrative existente în baza de date care conține informații cu privire la persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența acestor agenții, precum și alte informații suplimentare, și se pot revizui sau actualiza conform prezentei proceduri.

Fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă înregistrată în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București se încadrează electronic, prin intermediul tehnicii de calcul și al aplicațiilor informatice ale ANOFM, într-un nivelurile de ocupabilitate din nivelurile de ocupabilitate, în funcție de criteriile aplicabile.

Profilarea și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează la înregistrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în evidența AOFM.

Apartenența la nivelul de ocupabilitate în care este încadrată persoana se poate revizui prin modificarea nivelului de ocupabilitate într-un alt nivel de ocupabilitate, de regulă, cel mult în cel imediat superior sau în cel imediat inferior, în cadrul activității de consiliere profesională, prin decizia consilierului sau a persoanei care are atribuții de informare și consiliere profesională.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here