18 Februarie, 2018

MJ lansează în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

Pe site-ul Ministerului Justiţiei, în rubrica „Proiecte în dezbatere publică”, se află un proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

 Ce prevede proiectul de act normativ? 

Potrivit proiectului de Hotărâre, la articolul 6 punctul II, după punctul 8, se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

   „9. distribuie, cu titlu gratuit, codurile şi alte acte normative complexe, pe care este autorizat în exclusivitate să le editeze şi să le publice în ediţii oficiale, instituţiilor publice pentru care Ministerul Justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, precum şi, în limita fondurilor disponibile, instituţiilor cu care cooperează şi colaborează instituţional; în limita fondurilor disponibile poate distribui materiale informative către justiţiabili.”

 De asemenea, în respectivul proiect de act normativ se face referire la o altă modificare. Astfel, după articolul 36, se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

     „Art. 361

 (1) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie funcţionează în subordinea  Ministerului Justiţiei, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 5 februarie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010.

(2) Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.”

 Nu în ultimul rând, la anexa nr. 3, punctul III, după punctul 1, se introduce un nou punctul 2, cu următorul cuprins:

    „ 2. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie.”

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

 Sursa: Ministerul Justiţiei

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu