Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara că a solicitat „categoric” abrogarea din Statutul polițistului a textului ce permite pensionarea polițiștilor la vârste mai mici de 47 de ani.

Încă avem în vigoare acea prevedere din Statutul polițistului, acel buclucaș articol 69, litera j, care a creat posibilitatea să se iasă din sistem la vârste mai mici de 47 de ani. Era o discuție publică despre o situație cu o persoană care a ieșit din sistem la 39 de ani și a beneficiat de plata drepturilor de pensie. Pentru că acest articol din Statutul polițistului se corelează cu o prevedere din Legea 223 care spune foarte clar că dacă îndeplinești condițiile de pensionare, asta însemnând, cumulativ, 20 de ani de muncă și 10 ani în minister — eu v-am mai spus o dată că acești 10 ani în minister pot fi acoperiți foarte ușor — până la urmă că am putea să luăm în calcul patru ani de Academie, un an de stagiu militar și îți mai rămâne să lucrezi efectiv în minister cinci ani și poate că aici este o altă discuție. În mod categoric noi am solicitat abrogarea acestui text de lege din Statutul polițistului și (…) aș face câteva precizări și referitoare la vârsta de pensionare, pentru că au apărut iarăși discuții: Legea 223 spune că în funcție de condițiile de muncă se pot scădea din vârsta limită de pensionare 13 ani. Maximum 13 ani.„, a subliniat Carmen Dan.

Despre pensionarea anticipată parțială

Începând din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 142/2016 (17 iulie 2016), se modifică modul de calculare a cuantumului pensiei anticipate, astfel încât persoanele îndreptățite vor benenficia de un cuantum mai mare al pensiei anticipate parțiale.

Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu pană la 8 ani. 

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu:

I.  a) persoanele care desfăsoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari;

b) funcționării publici;

c) cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;

d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor și drepturi conexe precum și din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil. 

II. persoanele care își desfăsoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durată mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meşteşugăreşti, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, denumite în continuare șomeri;

IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puțin de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care se află în una dintre situațiile următoare:

  • a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
  • b) membri ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale;
  • c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
  • d) persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora;
  • e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

V. cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționării publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat.

Potrivit modificării art. 6 alin. (2) din Legea nr. 142/2016, se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile prezentei legi, avocații, notarii, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat. 

Potrivit modificării art.60 din noul act, „Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupă I și/sau condiții speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiții deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a)”.

Practic, stagiul de cotizare se va calcula prin cumularea fracţiunilor de stagii de cotizare realizate în grupă I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001. Astfel, persoanele cu mai puțin de 2 ani în grupă I de muncă și/sau în condiții speciale vor putea beneficia, de acum încolo, de reducerea vârstei de pensionare.

Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55 din Legea nr. 263/2010, precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără că reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

Vârstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei și de 52 de ani pentru bărbati, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).

Astfel, dacă până acum, diminuarea cuantumului se făcea printr-un procent fix de 0,75% pentru fiecare luna de participare, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 142/2016, potrivit art. 65 alin (4) diminuarea se va face diferențiat, în raport cu perioadă de cotizare realizată peste stagiul standard complet.

Concret, din 17 iulie 2016, cuantumul pensiei anticipate parțiale va fi stabilit în funcție de numărul de ani munciți în plus față de stagiul complet, prevăzut de lege. 

Materialul complet poate fi accesat AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here