18 Noiembrie, 2019

Ministerul Sănătății vrea coplată la unele servicii medicale

Un proiect de ordonanță de urgență care prevede introducerea coplății la unele servicii medicale, chiar dacă pacienții sunt asigurați, a fost pus în dezbatere publică pe pagina Ministerului Sănătății.

Prin aceste modificări se creează cadrul legal astfel încât să se asigure contribuția personală a pacienților în vederea acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriul paraclinic, se arată în actul normative.

“Se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Actul normativ nu detaliază serviciile medicale care ar urma să fie introduce la coplată.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

La articolul 237 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond și care pot atrage contribuția personală a pacientului sunt: …

La art. 230 alineatul (2), lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru, cu excepția contribuției personale pe care aceștia o plătesc direct furnizorului de servicii medicale.

În proiect se mai arată că la momentul actual, legea prevede că asigurații au dreptul să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru. De altfel, art. 237 din Legea nr. 95/2006 arată enumerarea serviciilor medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond, fără o contribuție a pacientului.

Ministrul Sănătății a explicat că proiectul de OUG nu vizează introducerea coplății pentru serviciile medicale de stat, ci doar pentru servicii medicale de la privat, unde asigurații ar urma să plătească mai puțin, după ce CNAS va deconta parțial costul serviciilor.

Ai nevoie de Legea nr. 95/2006? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu