17 Martie, 2018

Ministerul Sănătăţii propune modificarea programului de vizite în spitale

Ministerul Sănătăţii a lansat spre dezbatere publică un proiect de ordin privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

În cadrul propunerii legislative sunt prevăzute o serie de aspecte prin care se doreşte reglementarea în mod unitar a efectuării vizitelor la secţiile de terapie intensivă şi în celelalte secţii din spital, în funcţie de particularităţile structurilor respective, precum şi a cazurilor, a patologiei acestora şi a gradului de dependenţă.

Astfel, se propune ca programul de vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice să se realizeze, de luni până vineri în intervalul orar 16:00 – 20:00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 – 18:00. Numărul de vizitatori, pentru un pacient internat, nu poate fi mai mare de 3-4 persoane, în acelaşi timp.

Totodată, vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic, doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori / fraţi, cu condiţia ca vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne.

Secţiile/compartimentele de terapie intensivă au obligaţia de a avea un număr de telefon, prin care se asigură informarea familiei de catre medicul curant sau medicul de gardă, despre starea şi evoluţia pacientului. Aparţinătorii vor fi informaţi despre acest numar de telefon, la internarea sau la transferul pacientului în secţia/compartimentul respectiv.

De asemenea, proiectul de ordin mai dispune că, în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, daca acest lucru este permis prin condiţiile din secţia/compartimentul respectiv. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spaţiu adecvat de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului.

Este permis accesul permanent şi în cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate, datorită patologiei prezentate.

În ceea ce priveşte copiii internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă, se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre parinţi, dacă se solicită acest lucru. Pentru copiii peste 3 ani, internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din spital, în funcţie de patologie, se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent.

Managerii unităţilor sanitare au obligaţia să afişeze programul de vizite la toate intrările în spital, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor.

Atenţie! Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice şi pentru cei care au acces permanent.

Conducerea spitalului are obligaţia de a instrui personalul de pază propriu şi cel al firmelor de pază, după caz, asupra programului de vizite, obţinînd o declaraţie de la fiecare dintre aceştia prin care se angajează de a respecta aplicarea programului respectiv şi de a nu pretinde sau primi orice fel de atenţii, în vederea permiterii accesului în afara programului de vizită. În cazul încălcării acestor prevederi, se vor aplica sancţiuni administrative, până la desfacerea contractului de muncă sau a contractului cu firma de paza, pentru persoana care se face vinovata.

Prevederile acestui proiect de act normativ se aplică unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi celor al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu