19 Februarie, 2018

Ministerul Muncii propune modificarea legii privind azilul în România

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

Ajutorul rambursabil se acordă lunar, fiecărei persoane care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pe o perioadă de maxim 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni, pentru motive întemeiate, fondurile bănești necesare acordării ajutorului fiind asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Deși aceste persoane au obligația să ramburseze sumele acordate cu titlul de ajutor, pe parcursul aplicării prevederilor legii s-a constatat că beneficiarii părăsesc teritoriul României, iar sumele nu pot fi recuperate. Astfel, la finalul anului 2011 se înregistrau acumulări de debite totale în sumă de 1.208.422 lei.

Această neregulă constatată de către Curtea de Conturi în urma auditului financiar a dus la necesitatea formulării proiectului de act normativ prin care se aduc modificări în cadrul Legii privind azilul în România.

Astfel, la articolul 20, alineatul (1) litera m) se modifică, noua formă a textului precizând că, beneficiarii unei forme de protecţie au dreptul să primească, la cerere, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, un ajutor lunar, al cărui cuantum este raportat la indicatorul social de referință, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenţă necesare.

Pentru motive întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni.

Pentru anul 2013, cuantumul ajutorului se stabileşte la 1,08 ISR.

Acest ajutor se plătește prin mandat poștal sau pe stat de plată. În situația în care timp de 3 luni ajutorul nu este ridicat de beneficiar, plata acestuia se suspendă, iar dacă până la finalizarea termenului de 9 luni nu a fost solicitat, ajutorul nu se mai acordă.

De asemenea, drepturile cu titlu de ajutor lunar, acordate în această bază, până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, nu se mai supun recuperării dacă nu au fost rambursate.

Totodată, documentul specifică şi faptul că, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, în cazul aprobării acesteia, Ministerul Muncii va supune aprobării Guvernului hotarârea pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1251/2006.

Consultă integral proiectul de act normativ! Click aici!

Sursa: Ministerul Muncii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu