22 Martie, 2019

Ministerul Justiției schimbă regulamentul de dobândire a calității de notar stagiar

Ministerul Justiției a postat în dezbatere publică proiectul de Regulament pentru concursurile de dobândire a calității de notar stagiar, după consultări cu asociațiile și institutele de specialitate.

Noul Regulament cuprinde toate condițiile de înscriere a candidaților pentru această categorie, condițiile de examinare, de notare și de contestare a probelor, cu explicații detaliate pentru capitolele:
II. Condiţiile legale şi procedura de înscriere la examenul sau la concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
III. Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite pentru examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
IV. Stabilirea subiectelor şi desfăşurarea examenului sau concursului
V. Notarea lucrărilor
VI. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor examenului sau concursului
VII. Formularea și soluţionarea contestaţiilor
VIII. Validarea examenului sau concursului
IX. Dispoziţii tranzitorii şi finale.
 
La înscrierea la examen, candidații vor semna un acord cu Institutul Notarial Român pentru eventualitatea în care sunt admiși și vor desfășura, la început, contractul de pregătire.

Art. 23
(1) Pe baza hotărârii de validare a examenului sau concursului, INR încheie contractul de efectuare a stagiului cu candidaţii admişi.       

(2) Candidatul admis are obligaţia ca, în termen de cel mult 20 de zile de la publicarea hotărârii Consiliului Uniunii de validare a examenului sau concursului, să încheie cu INR contractul de pregătire profesională.               

(3) La data încheierii contractului de pregătire profesională cu INR, candidatul dobândeşte calitatea de notar stagiar
  
Camerele Notarilor Publici vor centraliza toate locurile și le vor comunica la sediul central, la București, unde va fi organizat un concurs unic de admitere a notarilor stagiari. Fiecare candidat are dreptul să se înscrie la o singură Cameră a notarilor.
 
Art. 7 – (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, funcţionează următoarele comisii:           
  • a) Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen sau concurs, care verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de înscriere, fiind alcătuită din 5 sau 7 membri, în funcție de numărul candidaților, dintre care cel puțin unul este notar public, iar ceilalți sunt persoane desemnate din cadrul Uniunii și/sau al INR. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorității membrilor săi.
Art. 9 – (1) Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de teste-grilă cu una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică şi să reflecte capacitatea de analiză a candidatului.
(2) Cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului sau concursului, Comisia de examinare formează 2 seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a câte 100 de întrebări, din tematica şi bibliografia stabilite potrivit art. 2.
 
Membrii comisiilor vor primi cazare, transport și remunerație pentru zilele în care este organizat concursul, la București. Banii vor veni din taxele pe care le vor achita candidații înscriși la examen, valoarea acestora fiind stabilită de Consiliul Director al Institutului Notarilor INR.
 
Art. 27 – (1) Cuantumul taxei de înscriere la examen sau concurs şi condiţiile de plată se stabilesc de către Consiliul Director. La stabilirea taxelor de înscriere, Consiliul Director al INR se raportează la cheltuielile ocazionate de organizarea examenului sau concursului, pe baza proiectului de buget al examenului sau concursului întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul INR.  

(2) Taxele de înscriere la examen sau concurs se constituie venit la bugetul INR. Taxele se restituie integral numai pentru candidaţii care şi-au retras cererea de participare anterior începerii procedurilor de verificare a dosarelor. Pentru candidaţii care fie nu au fost admişi să participe la examen sau concurs, fie nu au participat la acesta, taxa se restituie, la cerere, în cuantum de 60%. 

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu