22 Februarie, 2018

Ministerul Economiei lansează în dezbatere publică un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei

Pe site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în rubrica «Transparenţă decizională », se află un proiect de ordonanţă de urgenţă privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, precum şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Potrivit proiectului de act normativ, Ordonanţa de urgenţă are ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea benzinei şi motorinei pe durata ciclului de viaţă, în vederea diminuării efectelor negative ale acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.

De asemenea, proiectul de Ordonanţă stabileşte specificaţiile tehnice, bazate pe considerente de sănătate şi mediu, ale benzinei şi motorinei, folosite la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie şi, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, ţinând seama de cerinţele tehnice ale acestor motoare.

Prevederile Ordonanţei de urgenţă se aplică: autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv navelor de navigaţie interioară, tractoarelor agricole şi forestiere, precum şi ambarcaţiunilor de agrement atunci când nu se află pe mare.

 Ce prevede proiectul de act normativ ?

În proiectul de act normativ, se specifică faptul că, până la data de 1 ianuarie 2013, furnizorii trebuie să introducă pe piaţă benzină cu un conţinut de oxigen de maximum 2,7%m/m şi cu un conţinut de etanol de maximum 5%v/v.

De asemenea, furnizorii au posibilitatea ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă, să introducă pe piaţă benzina aflată pe stoc care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, distribuitorii finali de benzină sunt obligaţi să afişeze la pompă conţinutul de biocarburant din benzină.

O altă prevedere este reprezentată de faptul că producătorii şi importatorii de autovehicule sunt obligaţi să includă în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din benzină care poate fi utilizat şi, mai ales, cu privire la folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conţinând benzină.

În acelaşi timp, se admite introducerea pe piaţă numai a motorinei, destinată autovehiculelor, cât şi utilajelor mobile nerutiere inclusiv a navelor de navigaţie interioară, tractoarelor agricole şi tractoarelor forestiere şi ambarcaţiunilor de agrement, care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr.3 a prezentei ordonanţe de urgenţă. Distribuitorii finali de motorină sunt obligaţi să afişeze la pompă conţinutul de biocarburant din motorina diesel, în special conţinutul de esteri metilici ai acizilor graşi – FAME.

În ceea ce priveşte emisiile de gaze, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, criteriile pentru desemnarea furnizorilor responsabili cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanţi pe durata ciclului de viaţă.

Furnizorii responsabili cu monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanţi pe durata ciclului de viaţă au obligaţia de a raporta anual către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, intensitatea gazelor cu efect de seră a carburanţilor şi energia furnizată, incluzând cel puţin următoarele informaţii: a) cantitatea totală de carburanţi sau de energie din fiecare tip de carburant furnizat, indicându-se de unde a fost achiziţionat precum şi originea sa; şi b) cantitatea emisiilor de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie.

Emisiile de gaze cu efect de seră generate de carburanţi pe durata ciclului de viaţă se calculează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Care sunt schimbările preconizate în proiectul de act normativ ?

Prin acest proiect de ordonanţă se doreşte modificarea specificaţiilor tehnice pentru benzină şi motorină, pentru conformarea cu prevederile art.3 şi art.4 din Directiva 2009/30/CE, adaptate la progresul tehnic conform prevederilor Directivei 2011/63/UE.

De asemenea, distribuitorii au obligaţia de a afişa la pompă conţinutul de biocarburant din benzina şi din motorina comercializată, pentru conformarea cu prevederile art.3 şi art.4 din Directiva 2009/30/CE.

Totodată, s-au stabilit valorile ţintă privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru conformarea cu prevederile art.7a din Directiva 2009/30/CE, precum şi criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi, pentru conformarea cu prevederile art.7b din Directiva 2009/30/CE.

 Nu în ultimul rând, furnizorii de benzină şi motorină au obligaţia de a monitoriza şi de a raporta emisiile de gaze cu efect de seră generate de carburanţi pe durata ciclului de viaţă pe unitate de energie, pentru conformarea cu prevederile art.7c din Directiva 2009/30/CE.

Prezenta Ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr.689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro.

Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu