6 Decembrie, 2019

Ministerul de interne schimbă condițiile de angajare a rezerviștilor voluntari

Ministerul de Interne își propune să reangajeze în sistem foști polițiști sau foști ai structurilor militare și de securitate, ca rezerviști voluntari, pentru a acoperi deficitul de personal, mai ales în localitățile rurale.

Reprezentanții instituției au schimbat normele de aplicare a Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari și au postat pe site-ul instituției noile condiții pentru încadrarea rezerviștilor voluntari, recrutarea, selecția, formarea și dezvoltarea profesională a acestora, serviciul militar în calitate de rezervist voluntar. De asemenea, în noul act normativ sunt cuprinse cererile-tip și contractele pe care și le asumă, la încadrare, rezervistul, dar și tipurile de cheltuieli – instrucție, cazare, diurnă, echipament, pe care MAI le va suporta pentru noii angajați.

Rezerviștii voluntari sunt destinați pentru asigurarea cu prioritate a structurii de forțe a Ministerului Afacerilor Interne, cu resursele umane necesare realizării capacitații operaționale complete“, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.
 
Art. 5 – Criteriile generale pentru încadrarea în funcții de rezervist voluntar sunt următoarele:
 • a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 • b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • c) să nu fi împlinit vârsta de 55 ani înainte de data depunerii cererii, pentru cadre militare, respectiv 51 de ani, înainte de data semnării primului contract, pentru soldați și gradați;
 • d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • e) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
 • f) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • g) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ori să nu fi fost trecuți în rezervă pentru abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale.
 
La recrutare, vor exista criterii de departajare, avantajați fiind cei care au lucrat în acest sistem. Punctajul maxim pe care îl poate aduna un rezervist conform acestor criterii este de 30 de puncte:
 1. Vechimea în funcții militare/de polițist în MAI (în ani împliniți)
 2. Vechimea în funcții militare în structuri din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, altele decât MAI (în ani împliniți)
 3. Calificarea/atestatul în posturi prevăzute cu arma și specialitatea postului de rezervist voluntar
 4. Vechimea în posturi prevăzute cu arma și specialitatea postului de rezervist voluntar, fără o calificare/un atestat în arma/specialitatea respectivă
 5. Perioada trecută de la ieșirea din sistem dintr-o funcție militară/de polițist:
 6. Aprecieri/evaluări de serviciu anuale în perioada ultimilor 3 ani în care a fost încadrat într-o funcție de cadru militar/polițist.
 
Fiecare unitate din cadrul MAI va comunica de câte posturi are nevoie pentru acoperirea deficitului, apoi va întocmi o comisie de examinare, conformă cu atribuțiile specifice domeniului respectiv – jandarmi, pompieri, poliție, poliție de frontieră, etc. După ce vor trece de teste scrise și de exminări medicale, ca orice nou angajat în MAI, rezerviștii vor fi instruiți, o perioadă de timp, conform postului pe care îl ocupă, mai ales dacă nu au mai lucrat în acel domeniu.
 
Art. 35 – Pe timpul participării la instruire sau la misiuni, între rezerviștii voluntari și personalul militar în activitate, respectiv personalul civil se stabilesc tipurile de relații prevăzute de reglementările în vigoare pentru militari/personalul civil din Ministerul Afacerilor Interne.
 
Rezerviștii vor avea aceleași cheltuieli decontate ca personalul militar/polițiștii/alți angajați ai ministerului, și chiar vor putea fi avansați în grad, după finalizarea primului contract.
 
Art. 42 – Rezerviștilor voluntari proveniți din categoria prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 270/2015 li se acordă primul grad militar corespunzător categoriei de rezerviști voluntari din care fac parte, la semnarea contractului, prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.
 
Proiectul de Ordin al ministrului de interne a fost postat pe 6 septembrie pe pagina de web a instituției, urmând ca în termen de 20 de zile să se primească observații și propuneri.

Proiectul va intra apoi în vigoare dacă va fi semnat de ministrul de interne și publicat imediat în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu