9 Decembrie, 2019

Ministerul Apărării schimbă condițiile de acordare a sporurilor de muncă

Ministerul Apărări a publicat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care se prevăd noi condiții de acordare a sporului pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, a sporului pentru condiţii grele de muncă, precum şi a sporului pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, personalului din cadrul acestui sistem.

Modificările sunt în perioada de dezbatere public, hotărârea justificate cu alinierea la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, deoarece sistemul de apărare nu are doar gradați ca angajați, ci și funcţionari publici şi personal contractual. La acest moment, toți angajații MApN dar și din celelalte sisteme din apărare, ordine publică și securitate națională beneficiază de sporurile de până la 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru condiţii grele de muncă şi pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată.

Prin noua hotărâre se propune reglementarea unitară a acordării sporului reglementat de art. 12 alin. (2) din Anexa VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Apărare, ordine publică şi securitate naţională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul tuturor instituţiilor din sistem şi pentru tot personalul încadrat în aceste instituţii, deoarece sporul pentru condiţii de muncă specificat este un spor strict legat de locul de desfăşurare a activităţii. 

Art. 2Sporurile pentru condiţii de muncă, prevăzute la art. 1, sunt următoarele:

a)  spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare;

b)  spor pentru condiţii grele de muncă;

c)  spor pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. 

Art. 3 - Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă sunt prevăzute în anexele nr. 1 – 3, după cum urmează:

a)  anexa nr. 1, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare;

b)  anexa nr. 2, pentru condiţii grele de muncă;

c) anexa nr. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată.

Hotărârea prevede că angajații care îşi desfăşoară activitatea fracţionat la mai multe locuri de muncă, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de timpul efectiv lucrat.

Pentru încadrarea locurilor de muncă în anumite condiții, se vor avea în vedere următoarele criterii:

Art. 12 – La acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se au în vedere următorii factori care determină încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii:

a)    existenţa factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;

b)   intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c)   durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

d)     existenţa unor condiţii de muncă care implică un efort fizic mare, în condiţii de microclimat zgomot intens sau vibraţii;

e)  existenţa unor condiţii de muncă ce implică un risc de accidentare sau îmbolnăvire;

f)   structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;

g)   alţi factori care pot duce la uzura prematură a organismului. 

Art. 13 – (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă acolo unde, cu toate măsurile de securitate a muncii luate, se menţine un permanent risc de îmbolnăvire sau leziune fizică, cum ar fi:

a)   pericol de explozie;

b)   pericol de iradiere;

c)    pericol de contagiune şi/sau contaminare;

d)   pericol de accidentare;

e)   pericol de agresiune fizică.

(2) La stabilirea concretă a procentelor de spor în cadrul cuantumului aprobat, se vor avea în vedere următoarele criterii:

a)    riscul de îmbolnăvire şi/sau de accidentare;

b)   solicitarea nervoasă;

c)    indicii de morbiditate. 

Art. 18 – Pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament-cadru, se acordă un spor de până la 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat. 

După perioada de dezbatere publică, hotărârea va fi supusă adoptării în Guvern, urmând ca după adoptare să intre în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu