13 Decembrie, 2018

Microîntreprinderi şi IMM-uri: Se lansează o schemă de minimis prin care se subvenţionează locuri de muncă pentru tineri absolvenţi

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism anunţă lansarea unei scheme de ajutor de minimis cu subvenţii pentru crearea de locuri de muncă la microîntreprinderi şi IMM-uri.

Schema de minimis este instituită în cadrul proiectelor vizând crearea de locuri de muncă pentru tineri, pe regiuni de dezvoltare, şi are ca obiectiv dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă după absolvire.

Absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar sunt absolvenţii cu certificat de absolvire cu sau fără diplomă de bacalaureat/adeverinţă de bacalaureat, precum şi absolvenţii cu certificat de absolvire ai şcolilor de arte şi meserii, şcolilor profesionale.

Absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ terţiar sunt absolvenţii de studii superioare cu certificat de licenţă/master/doctorat cu sau fără diplomă de licenţă/master/doctorat.

Condiţii de acordare a ajutorului de minimis

Ajutorul de minimis se acordă sub formă de sume nerambursabile pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1575 de lei/lună pentru studii medii şi 2328 de lei/lună pentru studii superioare, pe o perioadă de minimum şase luni şi cel mult 12 luni.

Valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 de lei/lună pentru studii medii şi 1300 de lei/lună pentru studii superioare.

Numărul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subvenţionării este de trei pentru microîntreprinderi, şapte pentru întreprinderi mici şi 15 pentru intreprinderi medii.

Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1407/2013.

Un IMM poate încheia un singur contract pe toată perioada de implementare a proiectului, care poate fi modificat prin acte adiţionale, cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului – condiţii specifice.

IMM-ul are obligaţia menţinerii posturilor subvenţionate după finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei, pentru o durată cel puţin egală cu perioada de acordare a subvenţiei.

Pe site-ul Departamentului găsiţi şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ solicitanţii pentru a putea beneficia de acest ajutor de minimis.

Schema de minimis este instituită în cadrul următoarelor proiecte POSDRU pe care DIPIMM le implementează în calitate de Beneficiar:

- Locuri de muncă pentru tineri în Bucureşti şi regiunea Sud Est, ID 143357;

- Locuri de muncă pentru tineri în Bucureşti şi regiunea Centru Braşov, ID 143358;

- Locuri de muncă pentru tineri în Bucureşti şi regiunea Sud, ID 143464;

- Locuri de muncă pentru tineri în Bucureşti şi regiunea Sud Vest, ID 143466;

- Locuri de muncă pentru tineri în regiunile Bucureşti Ilfov şi Nord Est, ID 143637;

- Locuri de muncă pentru tineri în Bucureşti Ilfov şi Nord Vest, ID 143639;

- Locuri de muncă pentru tineri în Bucureşti Ilfov şi Vest, ID 143640;

- Locuri de muncă pentru tineri în Bucureşti Ilfov şi Centru – Târgu Mureş, ID 143641.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe
 Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu