25 Februarie, 2018

MFP rezolvă problema impunerii veniturilor plătite în baza contractelor civile

Ordinul MFP nr. 247/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 129 din 22 februarie a.c., stabileşte procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 Cod fiscal privind impunerea veniturilor plătite în baza contractelor civile încheiate potrivit Codului civil, în formă scrisă, în vederea impunerii fiscale.

Precizările erau aşteptate, în condiţiile în care, începând cu data de 1 octombrie anul trecut, prin efectul Legii nr. 71/2011, au fost abrogate prevederile Codului comercial şi ale Legii nr.178/1934  pentru reglementarea contractului de consignaţie, acte normative care conţineau prevederi privind contractele de comision, mandat comercial şi, respectiv, contractul de consignaţie.

Sub aspect fiscal, reglementarea stabileşte contractele civile pentru care impozitul se reţine la sursă.

În context, reamintim că dispoziţiile proprii ale Legii nr.71/2011 (dată pentru modificarea Codului civil) prevăd atât abrogarea Codului comercial, cât şi înlocuirea termenilor şi expresiilor din legislaţia civilă şi comercială cu termenii şi expresiile corespondente din Codul civil.

În ce priveşte Codul fiscal, articolul 52 stabileşte, în alineatul (1), veniturile pentru care plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte după cum urmează:

a) în cazul veniturilor prevăzute la lit. a)-c), aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX2 Cod fiscal;

b) în cazul veniturilor prevăzute la lit. d), aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1 Cod fiscal.

Prin recentul Ordin al MFP, se prevede că persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente fiind organizate ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, precum şi persoanele fizice care realizează venituri din profesii libere, individual sau într-o formă de asociere, au obligaţia să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit stabilite de organul fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat în anul precedent, după caz, conform art. 82 Cod fiscal privind stabilirea plăţilor anticipate de impozit, cu excepţia contribuabililor care realizează venituri pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. Plătitorii de astfel de venituri nu au obligaţii privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de beneficiarii de venit. În schimb, plătitorii de venituri au obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozit prin reţinere la sursă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) – venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent –  din Codul fiscal în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin în cazul veniturilor plătite beneficiarilor, în baza următoarelor tipuri de contracte:

- contracte de comision, mandat comercial şi de consignaţie, calificate drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011, precum şi în cazul contractului de agent;

- contractelor/convenţiilor civile, care atât înainte, cât şi după intrarea în vigoare a Codului civil au aceeaşi natură juridică.

Mai semnalăm din acest ordin prevederea potrivit căreia până la data de 1 octombrie 2011, veniturile realizate de persoanele fizice din activităţile desfăşurate în baza contractelor de comision, mandat comercial, contracte comerciale reglementate de Codul comercial şi, respectiv, contractul de consignaţie reglementat potrivit Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie sunt supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul fiscal, în vigoare la acea dată.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu