21 Februarie, 2018

MFP propune schimbarea legii privind finanţele publice

Ministerul Finanţelor Publice a lansat un proiect legislativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, conform unui anunţ publicat pe pagina web a instituţiei.

Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă reglementarea cadru a procedurilor de formare, administrare, angajare şi utilizare a fondurilor publice, precum şi a responsabilităţilor instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.

Conform expunerii de motive anexate proiectului de act normativ, după momentul intrării în vigoare a acestei legi, respectiv 1 ianuarie 2003, şi până în prezent, o serie de evenimente şi factori fac necesară ajustarea procedurilor bugetare şi introducerea de noi elemente în managementul de ansamblu al procesului bugetar.

Astfel, dintre principalele noutăţi cuprinse în noul proiect fac parte:

- o nouă abordare a modului de reflectare a fondurilor bugetare;

- definirea clară a conceptelor, termenilor şi expresiilor utilizate în cuprinsul legii integrate în contextul noii abordări bugetare;

- redefinirea unor noţiuni pentru a corespunde legislaţiei în vigoare;

- redefinirea unor faze ale execuţiei bugetare pentru corelare cu celelalte noţiuni din cuprinsul proiectului de act normativ;

- introducerea unor prevederi referitoare la investiţiile publice;

- introducerea unor reguli de execuţie bugetară;

- reformularea mai clară a unor articole;

- introducerea unor articole sau alineate noi pentru întărirea disciplinei bugetare, propuneri ce au fost formulate de către Curtea de Conturi a României;

- introducerea unor prevederi referitoare la consecinţele neachitării arieratelor.

Consultă integral proiectul de lege! Click aici!

În decursul timpului, au intervenit modificări atât în managementul finanţelor publice, cât şi în procesul bugetar, dintre sunt amintite:

- apariţia unei noi etape în procesul bugetar, respectiv Strategia fiscal-bugetară. Această etapă a fost introdusă prin Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr. 69/2010, devenind astfel necesară corelarea calendarului bugetar stabilit prin Legea nr.500/2002 cu termenele prevăzute pentru aprobarea de către Guvern a Strategiei fiscal-bugetare;

- introducerea, prin Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr. 69/2010, a unor definiţii şi/sau concepte noi care trebuiau integrate în contextul legii finanţelor publice (ex: cadru fiscal bugetar, strategie fiscal bugetară etc.);

- dezvoltarea conceptelor şi procedurilor ce privesc contabilitatea bazată pe angajamente, coroborată cu angajamentul autorităţilor române în cadrul acordurilor în derulare cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană, de a introduce complet standardul ESA (Sistemul European de Conturi) în cadrul planificării şi raportărilor financiare aferente bugetului general consolidat au determinat introducerea unor concepte noi prin noua reglementare;

- solicitările formulate de unii ordonatori de credite care vizează creşterea flexibilităţii acordate acestora de a opera virări de sume în cadrul bugetului propriu, între diferite poziţii de cheltuieli bugetare, cu încadrarea în bugetul total aprobat de Parlament prin legea bugetară anuală;

- de la intrarea în vigoare a Legii nr. 500/2002 şi până în prezent, asupra textului de bază au intervenit modificări substanţiale, ca urmare a iniţiativelor legislative, peste 30, precum şi numeroase derogări care au afectat concepţia şi caracterul unitar al actului normativ.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu