18 Iulie, 2018

MFP propune modificări privind compensarea datoriilor. Ce s-ar putea schimba la Codul de procedură fiscală?

Modificările sunt incluse în proiectul de ordonanţă „pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea unor acte normative”, aflat în dezbatere publică din data de 27 ianuarie.

În materia compensării se propune completarea dispoziţiilor din Codul de procedură fiscală cu privire la exigibilitatea creanţelor pentru a face posibilă compensarea fără a mai fi îndeplinită procedura cererii de restituire pentru creanţele contribuabililor. Scopul unei asemenea măsuri, astfel cum este argumentată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ,  este aceea de a evita perceperea de accesorii contribuabililor pentru obligaţiile datorate de aceştia până la data depunerii cererii de restituire, măsura venind în sprijinul contribuabililor. Sunt menţionate actualele prevederi ale art. 116 Cod procedură fiscală, potrivit cărora exigibilitatea în scopul compensării creanţelor contribuabililor reprezentând sume de restituit este data depunerii cererii de restituire. Or, sunt situaţii în care contribuabilul nu procedează la depunerea cererii de restituire ştiind că în perioada următoare se nasc obligaţii fiscale în sarcina sa. În această situaţie, în lipsa cererii nu operează compensarea, iar pentru obligaţiile fiscale datorate, dacă acestea nu sunt stinse prin plată, se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Prin urmare, se propune modificarea momentului exigibilităţii, în scopul compensării, a creanţelor fiscale ale contribuabililor reprezentând sume de restituit în funcţie de izvorul naşterii dreptului la restituire. De precizat că pentru celelalte cazuri în care identificarea unei date privind naşterea dreptului la restituire creează dificultăţi în administrare (ex: restituirea rezultată dintr-o hotărâre judecătorească), urmează a se menţine regula actuală, respectiv data depunerii cererii de restituire.

Proiectul prevede, astfel, introducerea unui articol distinct, intitulat “Reguli speciale privind stingerea creanţelor fiscale prin plată sau compensare”, care ar urma să prevadă că plăţile efectuate de către debitori nu se distribuie şi nu sting obligaţiile fiscale înscrise în titluri executorii pentru care executarea silită este suspendată în condiţiile art. 148 alin. (2) lit. a) şi d), cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (32). Acest ultim alineat la care se face trimitere prevede că, pe cale de excepţie de la regula generală, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul.

Aşa cum se menţionează în Nota de fundamentare, şi în textul noului articol se prevede că modificările propuse sunt aplicabile şi în cazul stingerii obligaţiilor fiscale prin compensare.

Modificări la conceptul de compensare

Prin acelaşi proiect de ordonanţă ar urma să se modifice şi unele prevederi din art. 116, referitor la „Compensare”, din Codul de procedură fiscală.

Regula generală ar urma să prevadă că prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică – ATENŢIEinclusiv unităţile subordonate acesteia.

O altă modificare propusă priveşte exigibilitatea creanţelor. Astfel, una dintre situaţii este, în forma actuală a Codului, „la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisă de organul fiscal potrivit legii, pentru sumele de restituit conform art. 117”.

Prin proiectul de ordonanţă această situaţie ar urma să fie astfel formulată:

la data naşterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit potrivit art. 117, astfel:
1. la data plăţii pentru sumele achitate în plus faţă de obligaţiile fiscale datorate;
2. la data prevăzută de lege pentru depunerea  declaraţiei anuale de impozit pe profit, în cazul impozitului pe profit de restituit rezultat din regularizarea anuală, potrivit legii. Restituirea se face în limita sumei rămase după regularizarea impozitului anual cu plăţile anticipate neachitate;
3. la data emiterii deciziei de impunere anuală, în cazul impozitului pe venit de restituit rezultat din regularizarea anuală, potrivit legii. Restituirea se face în limita sumei rămase după regularizarea impozitului anual cu plăţile anticipate neachitate;
4. la data procesului-verbal de distribuire, pentru sumele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 170;
5. la data prevăzută de lege pentru depunerea declaraţiei fiscale, în cazul sumelor de restituit rezultate din regularizarea prevăzută la art. 1172;
6. la data depunerii cererii de restituire, în limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisă de organul fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit.”

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu