21 Noiembrie, 2019

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015, din 14.02.2014, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3111/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 115 din 17.02.2014 (M.Of. nr. 115/2014).

În vigoare de la 17.02.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV.

Art. 2.
(1) Conform legii, învăţământul primar este învăţământ obligatoriu.
(2) Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare, în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc.
(3) Inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea la clasa pregătitoare în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

Art. 3.
(1) Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) În sensul prezentei metodologii, prin părinţi se înţelege inclusiv tutori legal instituiţi sau reprezentanţi legali.
(3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă.

Art. 4.
(1) Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ aflate în proximitatea sa, denumită în continuare şcoala de circumscripţie. Totalitatea străzilor arondate unităţii de învăţământ formează circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective.
(2) În vederea înscrierii în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care au vârsta corespunzătoare, inspectoratele şcolare judeţene (ISJ) şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) iau în considerare propunerile conducerilor unităţilor de învăţământ referitoare la numărul de clase pregătitoare rezultate în urma recensământului copiilor realizat, pentru fiecare circumscripţie şcolară, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale.
(3) Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de şcolarizare alocat de ISJ/ISMB fiecărei unităţi de învăţământ ţine cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numărul sălilor de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învăţământ la clasa pregătitoare, dar şi la celelalte clase ale şcolii, şi de obligativitatea cuprinderii în şcoală a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară. La alocarea numărului de clase pregătitoare se ţine cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, de arondarea străzilor la unităţile de învăţământ sau de cea mai bună oportunitate educaţională identificată.
(4) În situaţia în care capacitatea unei unităţi de învăţământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară stabilită în anul şcolar anterior, precum şi în alte situaţii justificate, ISJ şi ISMB pot decide reconfigurarea circumscripţiilor şcolare astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare.
(5) Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, sunt afişate la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin (calendarul înscrierii), pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat.
(6) Pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat şi pentru a permite părinţilor luarea unor decizii în cunoştinţă de cauză privitoare la opţiunea pentru o unitate de învăţământ sau alta, fiecare unitate de învăţământ va pune la dispoziţie şi informaţii referitoare la locul de desfăşurare a activităţii corespunzătoare clasei pregătitoare (în spaţiul şcolii sau al unei grădiniţe), la posibilitatea organizării programului “Şcoala după şcoală”, la organizarea şi dotarea spaţiului şcolar etc.

CAPITOLUL II
Condiţii de înscriere în învăţământul primar

Art. 5.
(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul şcolar 2014-2015, părinţii ai căror copii nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2013-2014 şi împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv pot înscrie, la cerere, copiii în învăţământul primar, în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(3) Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent informarea şi consilierea părinţilor referitor la prevederile legii şi ale prezentei metodologii în ceea ce priveşte înscrierea copiilor în învăţământul primar. Persoanele care răspund la întrebările/solicitările părinţilor au obligaţia de a cunoaşte aceste prevederi, precum şi opţiunile pe care le au părinţii privind alegerea nivelului de clasă sau a unităţii de învăţământ în care îşi pot înscrie copiii şi trebuie să poată oferi detalii referitoare la conţinutul activităţilor educaţionale care se desfăşoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului şcolar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

Art. 6.
(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2014 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
(2) Înscrierea copiilor menţionaţi la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
(3) Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2014 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2014-2015, sau ai celor pentru care evaluarea menţionată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare.
(4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2014, inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ vor consilia părinţii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscrişi în grupa mare din învăţământul preşcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Art. 7.
(1) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, menţionată la art. 6 alin. (2), se efectuează sub coordonarea centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE), în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare.
(2) În evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
(3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar, denumită în continuare comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, poate decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe, pentru a facilita accesul părinţilor şi al copiilor la această evaluare.
(4) Părinţii copiilor menţionaţi la art. 6 alin. (1) şi (4) vor depune la CJRAE/CMBRAE o cerere-tip în care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului. În situaţia în care comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti decide organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor şi în alte zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, conform alin. (3), depunerea cererilor se poate face şi la sediul unităţilor/instituţiilor în care se va realiza evaluarea.

Metodologia şi Calendarul înscrierii sunt accesibile integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Comentarii

 • Răspunde
  Cristi
  martie 10 2014

  Baiatul meu implineste 6 ani in iulie 2014.Ce se intampla daca l-am inscris deja la grupa 0,dar din considerentul ca este prea crud inca de scoala l-as mai lasa inca un an in grupa mare?Ce urmari sunt?Anul viitor sunt obligat sa-l inscriu tot in grupa 0 sau direct in clasa 1?Pe langa faptul ca dupa opinia mea este prea devreme ca baiatul meu sa intre in grupa 0,m-a deranjat foarte tare si faptul ca la inscriere am optat pentru o anume invatatoare,care are recomandari bune,dar mi s-a spus ca in cazul in care vreau ca copilul meu sa fie inscris in grupa respectivei invatatoare este obligatoriu si after school.Sa-mi fie cu iertare la grupa 0 after school?deja?Mai este si varianta unei alte invatatoare,mai in varsta dar nu prea laudata pentru rezultate,la care nu exista optiunea after school.Este normal sa te oblige la after school?Acesta nu este optional?Multumesc anticipat!

  • Răspunde
   martie 10 2014

   Bună ziua,

   Aşa cum scrie şi în Metodologie, puteţi suna la numărul telverde 0 800 816 xyz (unde “xyz” este indicativul judeţului dvs.) pentru a obţine gratuit informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.

   Aici găsiţi site-urile tuturor inspectoratelor judeţene (cu toate informaţiile necesare, inclusiv telverde) – http://www.edu.ro/index.php/articles/18811 .

 • Răspunde
  elena
  aprilie 16 2014

  Ce se intampla daca eu am depus o cerere de inscriere la o scoala unde aceasta cerere a ramas nesolutionata,alta decat cea de circumscriptie, si acum nu mai sunt locuri nici la aceasta nici la cea de care apartinem….daca eu ca parinte refuz sa inscriu copilul ”unde mai sunt locuri” (a se traduce scoli la care nu doreste nimeni sa se inscrie)??? din cate intelesesem sunt obligati cei de la inspectorat sa mi asigure loc la scoala de circumscriptie ( jud.CT)

  • Răspunde
   Bia
   martie 26 2016

   Buna, sunt si eu in aceeasi situatie cu fetita , acum in 2016, dar in plus am un baiat mai mare inscris la aceeasi scoala. Cum s-a solutionat cererea dvs in 2014? Multumesc

 • Răspunde
  paul
  februarie 12 2015

  Daca nu-mi inscriu copilul la scoala de circumscriptie considerand o alta scoala mai buna am savarsit o ilegalitate sau am dreptul sa-l inscriu unde vreau cu conditia sa fie acceptat??

  • Răspunde
   Elisabeta
   septembrie 11 2015

   Subscriu întrebarea. Aștept răspuns

Scrie un comentariu