17 Septembrie, 2019

Metodologia-cadru privind învăţământul terţiar nonuniversitar – anul şcolar 2014-2015

Metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul şcolar 2014-2015 (din 08.09.2014), aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4542/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 663 din 09.09.2014 (M.Of. nr. 663/2014).

În vigoare de la 09.09.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
(1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi funcţionarea, în anul şcolar 2014-2015, a nivelului de învăţământ terţiar nonuniversitar ce se poate organiza de către instituţiile de învăţământ superior acreditate în cadrul unor structuri fără personalitate juridică, denumite colegii, înfiinţate în condiţiile legii în acest scop.
(2) Colegiul este condus de un director.

Art. 2.
(1) Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul de învăţământul terţiar nonuniversitar se organizează pentru absolvenţii de liceu.
(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează învăţământ terţiar nonuniversitar în cadrul colegiilor elaborează o metodologie proprie ce vizează organizarea şi funcţionarea acestui învăţământ.

Art. 3.
(1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate oferă, în cadrul colegiilor, cursuri de învăţământ de nivel terţiar nonuniversitar autorizate în condiţiile legii.
(2) Iniţiativa înfiinţării nivelului de învăţământ terţiar nonuniversitar se realizează prin hotărârea Senatului instituţiei de învăţământ superior acreditate, la propunerea Consiliului de administraţie.
(3) Sediul, resursa umană şi resursele materiale se aprobă conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea

Art. 4.
(1) Învăţământul terţiar nonuniversitar se organizează la forma cu frecvenţă pentru calificările profesionale/ocupaţiile corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.
(2) Calificările profesionale/ocupaţiile corespunzătoare nivelului de calificare sunt conforme celor menţionate în Registrul Naţional al Calificărilor – RNC, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Până la aprobarea RNC se utilizează nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar.
(3) Învăţământul terţiar nonuniversitar organizat în cadrul colegiilor are o durată de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite, şi se derulează pe baza Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru calificările respective.

Art. 5.
Învăţământul terţiar nonuniversitar poate fi organizat în colegii, conform prezentei metodologii-cadru, numai în domeniile şi calificările pentru care instituţiile de învăţământ superior care le organizează au programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate (nivel 6 CNC).

Art. 6.
(1) Pentru anul şcolar 2014-2015, instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate pot proceda, în condiţiile legii, la organizarea de colegii în cadrul cărora se desfăşoară nivelul de învăţământ terţiar nonuniversitar care se finanţează integral de către solicitanţi.
(2) Taxele de admitere la colegiu se stabilesc la propunerea Consiliului de administraţie din instituţia de învăţământ superior acreditată şi se aprobă prin hotărâre a Senatului.
(3) Candidaţii admişi încheie un contract de şcolarizare cu instituţia de învăţământ superior acreditată.
(4) Taxa corespunzătoare şcolarizării se aprobă de către Senatul universităţii, la propunerea Consiliului de administraţie, şi se afişează odată cu planul de şcolarizare.

Metodologia-cadru este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu