25 Februarie, 2018

MEMENTO. Ce trebuie să ştim, de la 1 ianuarie, despre impozitarea veniturilor?

Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013, a adus o serie de modificări la Codul fiscal, pe care le-am comentat la vremea respectivă.

Facem acum o scurtă retrospectivă, odată cu intrarea în vigoare a acestor reglementări modificate.

Prin efectul amendamentelor aduse la articolul 57 din Codul fiscal, de O.U.G. nr. 102/2013, impozitul lunar se va determina, la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, şi următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 de euro.

Pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, pe fiecare loc de realizare a acestora.

modimpven2014_p1modimpven2014_p2» Foto Lege5 Online: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 57 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal, iar în dreapta – forma nouă. // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.

Stabilirea şi plata impozitului anual datorat

Referile trimit la Articolul 84 Cod fiscal, care tratează despre stabilirea şi plata impozitului.

Prin completările aduse de O.U.G. nr. 102/2013, un nou articol subsecvent tratează despre termenul scadent al obligaţiei de plată stabilită în urma verificărilor, cu prevederi potrivit cărora în cazul în care în perioada de prescripţie a obligaţiilor fiscale organele de inspecţie fiscală constată nedepunerea declaraţiei de venit, termenul scadent al obligaţiei de plată stabilite în urma verificărilor este termenul-limită prevăzut pentru emiterea deciziilor anuale de impunere stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Aceste prevederi se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente anului 2014.

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente

Reglementările privind veniturile persoanelor fizice nerezidente dobândite din activităţi dependente se completează cu dispoziţii noi privind stabilirea bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European. Acestea beneficiază de aceleaşi deduceri ca şi persoana fizică rezidentă la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obţinute din România. Baza de calcul se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit prezentului titlu.

Deducerile se acordă în limita stabilită prin legislaţia română în vigoare pentru persoana fizică rezidentă, dacă persoana fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European prezintă documente justificative şi dacă acestea nu sunt deduse în statul de rezidenţă al persoanei fizice.

Prevederile semnalate nu se aplică persoanelor fizice rezidente într-un stat din Spaţiul Economic European, altul decât un stat membru al Uniunii Europene, cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

Venituri obţinute din străinătate

Au fost introduse prevederi referitoare la precizarea tratamentului fiscal aplicabil veniturilor obţinute din străinatate de către persoanele fizice române, venituri de natură similară celor obţinute din România. Astfel, la dispoziţiile privind venituri obţinute din străinătate se aduc completări care precizează că pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România şi neimpozabile în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.

Veniturile din premii şi din jocuri de noroc

Referirile privesc veniturile din premii care cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42 din Codul fiscal (care tratează despre veniturile neimpozabile), precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii.

Totodată, nu este precizat tratamentul fiscal în cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor. Noile reglementări aduc precizări privind aplicarea unui regim fiscal unitar pentru veniturile din premii obţinute din promovarea produselor şi serviciilor din orice domeniu de activitate şi clarificarea tratamentului fiscal aplicabil în cazul veniturilor primite de persoanele fizice sub formă de materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus, acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

Astfel, în Capitolul VIII din Titlul III din Codul fiscal privind impozitul pe venit, noua reglementare prevede că veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

Notă: Lista celor mai importante modificări care au intrat în vigoare la 1 ianurie 2014 poate fi consultată AICI.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu