Ordinul nr. 1867/2020 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic a fost publicat în Monitorul Oficial.  

Potrivit ordinului, din 28 octombrie 2020, mașinile electrice și electric hibride plug-in înmatriculate pentru DRIVE-TEST/DEMO vor putea fi cumpărate prin programul Rabla Plus.

La articolul 2, după alineatul (1) al Ghidului se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prin excepție de la lit. f), este considerat autovehicul nou orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară sau orice cvadriciclu, cu sistem de propulsie electric hibrid (plug-in) sau pur electric care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înmatriculat/înmatriculată pentru prima dată cu cel mult 6 luni în urmă, inclusiv, față de data vânzării și care nu depășește 6.000 km inclusiv;

b) înmatricularea prevăzută la lit. a) este pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat, iar autovehiculul a fost utilizat pentru activități de DRIVE-TEST/DEMO;

c) este comercializat de către producătorul validat, respectiv de către punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar, sau cel care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • a fost înmatriculat/înmatriculată tehnic cel mult o dată într-un alt stat membru, fără drept de circulație pe drumurile publice, exclusiv pentru realizarea operațiunilor necesare importării de către producătorul validat, în vederea comercializării prin Program;
  •  a fost importat de către producătorul validat exclusiv în vederea vânzării pe piața românească și are 0 km la data comercializării prin Program;
  •  a fost radiat din evidențele autorităților competente din statul membru în care s-a efectuat înmatricularea tehnică.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here