Începând din această lună intră în vigoare majorările acordate la ajutoarele pentru încălzirea populaţiei stabilite prin OG nr.27/2013.

Prin OG nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, s-a reglementat acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, populației potențial vulnerabile.

Liberalizarea pieței de energie electrică, ca urmare a angajamentelor Guvernului față de instituțiile internaționale de credit, conduce la creșterea valorii prețului la energie și schimbarea formei de compensare a tarifului social, prin acordarea diferenței de preț în compensații financiare, cu adresabilitate în populația vulnerabilă.

Pentru aceștia se completează mecanismul actual de protecție socială pentru încălzirea populației prevăzut de OUG nr. 70/2011, pentru a acoperi și contravaloarea diferenței la plata facturii de energie electrică ce rezultă din dispariția formulei actuale a tarifului social.

* Compensaţii pentru energia termică

Ajutoarele sociale se vor acorda prin compensarea procentuală aplicată la factura pentru energie termică, astfel:

 • 90% din factura, daca venitul mediu net lunar/membru de familie sau persoană singură este de pana la 0,31 ISR (155 lei);
 • 80% pentru venituri între 0,31 şi 0,420 ISR (155,1 lei – 210 lei);
 • 70% pentru venituri între 0,42 şi 0,520 ISR (210,1 lei – 260 lei);
 • 60% pentru venituri între 0,52 şi 0,620 ISR (260,1 lei – 310 lei);
 • 50% pentru venituri între 0,62 şi 0,710 ISR (310,1 lei – 355 lei);
 • 40% pentru venituri între 0,71 şi 0,850 ISR (355,1 lei – 425 lei);
 • 30% pentru venituri între 0,85 şi 0,960 ISR (425,1 lei – 480 lei);
 • 20% pentru venituri între 0,96 şi 1,080 ISR (480,1 lei -540 lei);
 • 10% pentru venituri între 1,08 şi 1,230 ISR (540,1 lei – 615 lei;
 • 5% pentru venituri între 1,23 şi 1,572 ISR (615,1 lei – 786 lei).

cald1
Sursa foto: Lege5.ro

Pentru persoanele singure ale caror venituri se situează între 1,572 şi 2,164 ISR (între 786,1 lei şi 1.082 lei) compensarea procentuală este de 10%.

* Ajutorul pentru gaze naturale

Daca la încălzirea locuinţei se utilizează gaze naturale, solicitanţii vor beneficia  de un sprijin financiar de:

 • 262 de lei, în cazul unui venit net mediu lunar se situează la cel mult 0,31 ISR  (155 lei)/membru de familie sau persoană singură;
 • 190 de lei, pentru venituri lunare de 155,1 lei – 210 lei;
 • 150 de lei, pentru venituri lunare de 210,1 lei – 260 lei;
 • 120 de lei, pentru venituri lunare de 260,1 lei – 310 lei;
 • 90 de lei, pentru venituri lunare de 310,1 lei – 355 lei;
 • 70 de lei, pentru venituri lunare de 355 lei – 425 lei;
 • 45 de lei, pentru venituri lunare de 425,1 lei – 480 lei;
 • 35 de lei, pentru venituri lunare de 480,1 lei – 540 lei;
 • 20 de lei, pentru venituri lunare de 540 lei – 615 lei.

* Sprijinul la plata energiei electrice

Consumatorii care utilizeaza pentru încalzirea locuinţei energie electrică vor primi un ajutor social lunar în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie sau pe persoana singură, dupa cum urmează:

 • pentru un venit net mediu lunar de până la 155 lei: ajutor de 240 lei;
 • pentru venituri  între 155,1 lei şi 210 lei: 216 lei;
 • pentru venituri  între 210,1 lei şi 260 lei:192 lei;
 • pentru venituri  între 260, 1 lei şi 310 lei: 168 lei;
 • pentru venituri  între 310,1 lei şi 355 lei: 144 lei;
 • pentru venituri  între 355,1 lei şi 425 lei: 120 lei;
 • pentru venituri  între 425,1 lei şi 480 lei: 96 lei;
 • pentru venituri  între 480,1 lei şi 540 lei: 72 lei:
 • pentru venituri  între 540,1 lei şi 615 lei: 48 lei.

cald2

* Alte aspecte de care trebuie să ţinem cont

Optarea pentru această soluție ține pe de o parte de țintirea către cele mai defavorizate grupuri vulnerabile, dar și de reducerea cheltuielilor administrative generate de ancheta socială pentru testarea veniturilor respectiv depunerea dosarului de către beneficiar.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Primarii pot solicita în plus acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind bunurile deţinute de aceştia, iar în cazul existenţei de suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuată de serviciul public de asistenţă socială.

Anchetele sociale se vor efectua obligatoriu pentru toate situaţiile în vederea verificării sistemului de încalzire utilizat în cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, fiind un drept nou acordat de legislaţie. De la această regulă sunt exceptaţi beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.

În ceea ce priveşte combustibilii solizi sau petrolieri, OG nr. 27/2013 prevede că ajutorul se poate stabili şi în natură, prin acordarea de lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri  într-o cantitate cel puţin echivalentă cu cea care ar fi putut să fie achiziţionată de beneficiar în baza ajutorului acordat în bani.

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2013 poate fi consultată pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here