20 August, 2017

Mâine, 9 ianuarie 2013, este termenul limită de depunere a declaraţiei de TVA 092

Mâine, 9 ianuarie 2013, este termenul limită pentru depunerea formularului 092 de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi care au efectuat în luna decembrie 2012 o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, conform unui anunţ publicat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Formularul (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară.

Descarcă formularul 092 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

Formularul (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România” se depune la organul fiscal competent, în  termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.

Perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

- prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

- a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1) din Codul fiscal;

- prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu