18 Ianuarie, 2018

Mai sunt necesare foile de parcurs?

Având în vedere că începând cu anul 2012 cheltuielile cu combustibilul sunt deductibile în proporție de 50% (partea de 50% cheltuială nedeductibilă reprezentând, in opinia mea, o penalizare pentru utilizarea autoturismului în alte scopuri decât realizarea de operațiuni impozabile – interesul personal al angajatului, de exemplu) mai este necesară completarea foilor de parcurs pentru a putea deduce 50% din cheltuiala cu combustibilii la calculul impozitului pe profit?

Conform prevederilor art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal, 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, reprezintă cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Prin excepţie de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile în situaţia în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.

Partea de 50% cheltuială nedeductibilă nu reprezintă o penalizare pentru utilizarea mijlocului de transport în interes personal, aceasta este aplicabilă pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, pentru desfăşurarea activităţii acestuia, cu excepţiile prevăzute de lege.

Potrivit  prevederilor pct. 12 din Normele metodologice date în aplicarea Titlului II – Impozitul pe profit din Codului fiscal, veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f) din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor, sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu