Ministerul Afacerilor Interne a publicat în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri în domeniul stării civile, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 care prevede reguli speciale referitoare la actele de stare civilă pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări.

Textul proiectului prevede că pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, instituțiile și autoritățile publice care solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original și/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

În prezent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996, declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, iar în acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația. În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul de 3 zile, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.

Potrivit expunerii de motive, prin proiect se urmărește ca, pe durata stării de alertă precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, să nu mai fie necesară eliberarea de către instituțiile abilitate (unitățile de parchet competente teritorial) a dovezii privind înregistrarea decesului peste termenul prevăzut de Legea nr. 119/1996.

De asemenea, se are în vedere aplicarea regulilor privind calculul termenelor stabilite de art.181 alin. (1) pct. 2 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă („când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește”), în ceea ce privește termenul de declarare a decesului.

Proiectul de act normativ propus urmărește asigurarea continuității activităților specifice de stare civilă, prin instituirea unor măsuri excepționale, aplicabile pe durata stării de alertă instituite potrivit legii, precum și pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării acestei stări, care constau în:

  • înlocuirea certificatelor de stare civilă solicitate cetățenilor de către instituțiile și autorităților publice cu extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, care vor fi transmise în format electronic, interinstituțional;
  • transmiterea documentelor primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere și de deces prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorități ale statului român, de către emitenți la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/oficiul de stare civilă competent;
  • stabilirea termenului de declarare a decesului de 3 zile calendaristice de la încetarea din viață a persoanei (în situația decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului);
  • reglementarea documentului „Adeverință privind constatarea producerii decesului”, în baza căruia se va face înhumarea/incinerarea în situații excepționale, determinate de suspendarea activității structurii de stare civilă, ca urmare a instituirii măsurii de izolare/carantinare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here