17 August, 2017

Mai pe larg, despre deblocarea POSDRU

Un comunicat din partea Guvernului informează că, dat fiind rezultatele pozitive înregistrate în urma misiunii de audit a Comisiei Europene, organizate în perioada 29 ianuarie – 1 februarie 2013, reprezentanţii UE au decis, pe 6 februarie a.c., deblocarea POSDRU şi reluarea plăţilor către România.

Comisia Europeană va relua plăţile către România în următoarele zile, pentru cererile de rambursare transmise în luna decembrie 2012, în valoare de 148 milioane de euro, cu aplicarea corecţiilor financiare temporare de 25%, aşa cum a fost agreat cu partea română.

La începutul lunii august 2012, Comisia Europeană a suspendat POS DRU, ca urmare a deficienţelor identificate de partea comunitară pentru perioada 2009-2011.

În cursul anului 2013, auditorii Comisiei Europene vor efectua alte două misiuni de verificare pentru POS DRU, în scopul ridicării corecţiilor financiare temporare de 25% aplicate cheltuielilor pe care România le va solicita Comisiei Europene pentru rambursare.

Autorităţile române vor informa direct beneficiarii proiectelor POS DRU cu privire la reluarea plăţilor, precum şi cu privire la calendarul acţiunilor din acest an, se arată în încheierea comunicatului din partea Guvernului.

Raportul de audit din vara anului trecut semnala o serie de probleme în funcţionarea sistemului de management şi control al programului, cele mai importante fiind legate de procesul de evaluare şi selectie a proiectelor, verificările de management şi utilizarea ineficientă a resurselor financiare în cadrul proiectelor.

Astfel, în ceea ce priveşte evaluarea şi selecţia proiectelor, CE concluziona că procesul prezintă deficienţe sistemice şi nu asigură accesul la finanţare al proiectelor de un nivel calitativ ridicat, fiind aprobate proiecte cu bugete şi achizitii nejustificate şi salarii disproporţionate.

De asemenea, metodologia aplicată pentru eşantionarea documentelor justificative a generat, în opinia Comisiei, deficienţe în verificarea proiectelor, controalele efectuate neputând să acopere în profunzime realitatea şi calitatea acestora, precum şi riscul de dublă finanţare.

O altă problemă menţionată se referea la nerespectarea principiului bunei gestiuni financiare, mai multe proiecte verificate de CE prezentând costuri excesive pentru resursele umane, disproporţionate în raport cu activităţile îndeplinite şi rezultatele obţinute.

*

La 1 februarie 2013, Autoritatea de management pentru POSDRU din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a emis câteva acte normative în atenţia  beneficiarilor de de proiecte finanţate prin POSDRU:

- Instrucţiunea nr. 65 din 1 februarie 2013 privind aplicarea prevederilor ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10. 2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”.

Instrucţiunea revocă Instrucţiunea AM POSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor POSDRU 2007-2013. Prevederile Ordinului nr. 1050/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 776/2012 se înlocuiesc cu prevederile DG AMPOSDRU, stabilite în Instrucţiunea nr. 26/2010.

- Instrucţiunea nr. 64 din 1 februarie 2013 privind limita zilnică şi săptămânală maximă care poate fi decontată pentru un expert în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013.

Începând cu data la care a fost emisă Instrucţiunea, numărul de ore lucrate de fiecare expert/persoană din echipa de management, trebuie să se încadreze în limita maximă de 13 ore/zi, respectiv 65 ore/săptămână, reprezentând numărul de ore lucrate în cadrul proiectelor finanţate din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, inclusiv norma de bază, stabilite prin contractele individuale de muncă încheiate.

Toate sumele aferente orelor care vor depăşi această limită nu se vor rambursa de către Fondul Social European/Bugetul Naţional, în cadrul POSDRU 2007-2013. Pentru experţii/persoane din echipa de management, care au raportat sau vor raporta activităţi desfăşurate în cadrul proiectelor POSDRU 2007-2013, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 62, până la data de 31 ianuarie 2013, se va aplica şi urmări doar încadrarea în limita maximă de 13 ore/zi, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/88/CE.

- Instrucţiunea nr. 63 din 1 februarie 2013 pentru modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013.

Ordinul atrage atenţia asupra termenului de 15 februarie 2013, dată până la care toţi beneficiarii de proiecte finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013 au obligaţia de a încărca în modulul “Experţi “ din Sistemul informatic Action Web, toţi experţii implicaţi în proiect, inclusiv persoanele din echipa de management, aşa cum au fost raportaţi de beneficiar, începând cu data de 1 august 2012, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 62.

Dispoziţiile Instrucţiunii nr. 63/2013 nu se aplică pentru proiectele care au depus CR finală. În cazul în care, în momentul depunerii unei Cereri de Rambursare după data de 15 februarie a.c., se va constata faptul că nu sunt încărcaţi toţi experţii şi persoanele din echipa de management în Action Web, Cererea de Rambursare respectivă urmează să fie respinsă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Lupta cu ineficienta sistemului
    februarie 11 2013

    Faceti bre un program functional !!! Nenorocitul de modul experti nu functioneaza !!! NU se pot face modificari ale unor date introduse eronat…Si nici nu recunoaste faptul ca un expert poate lucra cu norma intreaga lunara !! Altfel nu s-ar cere numarul de ore lunar, pentru o perioada de referinta de mai multe luni, intr-un singur camp !!!! Maaii, sunt luni cu 168, cu 160 ore lucratoare….Ganditi si voi..

Scrie un comentariu