25 Februarie, 2018

MADR supune dezbaterii publice un proiect de Hotărâre privind cerinţele pentru înscrierea operatorilor economici în Registrul Industriilor Alimentare

Pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în rubrica « Proiecte legislative », s-a publicat un proiect de Hotărâre privind cerinţele pentru înscrierea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare în Registrul Industriilor Alimentare şi condiţiile de respectare a procesului tehnologic, a compoziţiei produselor alimentare prelucrate şi/sau procesate, destinate comercializării pe piaţă.

Potrivit notei de fundamentare, prezentul proiect de act normativ reglementează exercitarea atribuţiilor MADR în domeniul producţiei de produse alimentare, conform prevederilor R(CE) nr.178/2002, R(CE) nr.882/2004 şi ale OUG nr.97/2001.

De asemenea, iniţiativa legislativă reglementează îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în Planul Naţional Unic de Control Integrat pentru România 2011-2013, unde MADR este desemnat ca autoritate competentă în domeniul producţiei de produse alimentare, în ceea ce priveşte compoziţia şi calitatea produselor alimentare fabricate.

Nu în ultimul rând, în proiectul de act normativ se specifică faptul că MADR nu îşi poate exercita atribuţiile prevăzute într-o serie de acte normative în vigoare din cauza abrogării OG 42 din 1995.

Vă prezentăm în cele ce urmează cuprinsul proiectului de Hotărâre.

Care este scopul proiectului de act normativ ?

Proiectul reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare, în vederea înscrierii în Registrul Industriilor Alimentare. Astfel, operatorii economici pot desfăşura activităţi privind producerea şi comercializarea produselor alimentare numai dacă sunt înregistraţi în RIA şi deţin certificatul de înscriere în RIA, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia vieţii şi sănătăţii populaţiei.

De asemenea, proiectul de act normativ mai stabileşte condiţiile de respectare a procesului tehnologic, a compoziţiei produselor alimentare prelucrate şi/sau procesate, destinate comercializării pe piaţă.

 Cui se adresează acest proiect de Hotărâre ? 

 Prevederile acestui proiect de act normativ sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate, de capital, respectiv societăţi comerciale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate să desfăşoare activități economice.

Despre Registrul Industriilor Alimentare (RIA)

Operatorii economici au obligaţia să se înscrie în Registrul Industriilor Alimentare (RIA) şi să solicite Certificatul de înscriere în Registrul Industriilor Alimentare. Pentru a se înscrie în RIA şi a obţine certificatul de înscriere, operatorii economici care desfăşoară activităţi trebuie să depună la direcţiile judeţene pentru agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia se află amplasată unitatea de producţie, o cerere –tip, însoţită de un caiet de sarcini în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare.

 Vă prezentăm în cele ce urmează ce trebuie să cuprindă caietul de sarcini :

 a) statutul societăţii;

b) obiectul activității economice, desfăşurată în cadrul producerii şi comercializării produselor alimentare;

c) specificaţia tehnică sau standardul de firmă al produsului, elaborat şi aprobat de operatorul economic;

 d) etapele fluxului tehnologic al produsului etc.

 O altă prevedere cuprinsă în proiectul de Hotărâre face referire la compoziţia şi calitatea produselor alimentare prelucrate şi /sau procesate. Astfel, compoziţia produselor alimentare prelucrate şi/sau procesate trebuie să nu constituie un pericol pentru organismul uman, din punct de vedere fizic, chimic, microbiologic, toxicologic, parazitologic sau al nivelului de radioactivitate.

Totodată, operatorii economici care produc produse alimentare sunt obligaţi ca, la fabricarea acestora, să respecte etapele procesului tehnologic de fabricaţie declarat în caietul de sarcini, compoziţia produsului declarată în caietul de sarcini şi etapele procesului tehnologic de fabricaţie obligatoriu, la categoriile de produse alimentare pentru care au fost elaborate norme specifice privind natura, conţinutul şi fabricarea acestora.

 Informaţii despre certificatul de înscriere în RIA 

Certificatul de înscriere în RIA se solicită de către operatorii economici, astfel :

a) în 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru operatorii economici aflaţi în funcţiune;

b) în 30 de zile de la punerea în funcţiune a fiecărei unităţi/punct de lucru nou înfiinţat.

De asemenea, Certificatul de înscriere în RIA se eliberează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cererii operatorului economic şi se acordă pentru fiecare grupă de produse alimentare.

Totodată, certificatul de înscriere în RIA este valabil pentru o perioadă de 5 ani de la data emiterii sau până la modificarea condiţiilor şi criteriilor pentru care a fost eliberat. Cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea acestei perioade, operatorul economic va solicita prelungirea valabilităţii certificatului de înscriere în RIA.

Nu în ultimul rând, modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării certificatului de înscriere în RIA a produselor alimentare obligă operatorul economic să solicite în termen de 30 de zile un nou certificat.

 Sancţiuni 

Desfăşurarea de activităţi privind producerea şi comercializarea produselor alimentare de către operatorii economici, fără înscrierea în RIA, așa cum este prevăzut la art. 1 alin.(2) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 2.000 lei.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I

 Informaţii detaliate puteţi găsi în textul proiectului de act normativ, care se află în rubrica Propuneri Legislative, aflată pe site-ul MADR.

 Sursa : Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Un comentariu

  • Răspunde
    Alex
    noiembrie 17 2011

    Birocratii din MADR introduc licentele de fabricatie pe usa din dos, DUP CE CUM cteva luni au fost abrogate. sunt cel putin 3 autoritati cu atributii si control: ANSVSA, ANPC, SANEPID

Scrie un comentariu