Începând cu data de 1 iulie 2013 va intra în vigoare Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Mai jos vă prezentăm principalele completări şi modificări care vor fi aduse de acest act normativ.

COMPLETĂRI

Principala prevedere se referă la amânarea temporară, începând cu 1 iulie 2013, a acordării unui număr de certificate vezi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, în felul următor:
un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW;
un certificat verde pentru centralele electrice eoliene;
două certificate verzi pentru centralele electrice solare.
Recuperarea certificatelor verzi amânate se va face începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru centralele hidroelectrice şi cele solare, respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele eoliene, eşalonat cel mult până la 31 decembrie 2020.
De asemenea, OUG nr. 57/2013 mai vine şi cu precizarea că sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie NU se aplică pentru:
• energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care erau în circuitul agricol la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 57/2013;
• cantităţile de energie electrică livrate suplimentar de unităţile dispecerizabile faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice orare transmise de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie la operatorul de transport şi sistem.

MODIFICĂRI

În ceea ce priveşte modificările aduse de OUG nr. 57/2013 la Legea nr. 220/2008, vom menţiona succint articolele afectate semnificativ şi vă vom prezenta schimbările comparativ (casetele din stânga – formele vechi, casetele din dreapta – formele noi).
La Capitolul II -Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie-, art. 6, alin. (8) şi (10) se modifică în felul următor:
(Atenţie! Facilităţile prezentate în imaginile de mai jos sunt disponibile în Lege5.)
mod1
La Capitolul IV -Îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi-, art. 12, alin. (22) se modifică astfel:
mod2
La Capitolul XV -Dispoziţii finale-, art. 29, alin. (1), (2) şi (3) se modifică după cum urmează:
mod3

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here