25 Februarie, 2018

Locurile de muncă vacante: În ce termene trebuie comunicate de către angajator

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă stabileşte, între altele, obligaţiile angajatorului legat de comunicarea locurilor vacante şi ulterior ocupate.

Normele de aplicare a legii au fost recent modificate, inclusiv cu privire la aceste obligaţii de comunicare către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Citiţi mai jos principalele noutăţi aduse de H.G. nr. 119/2014, dată pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002.

Aşa cum prevede Legea nr. 76/2002, angajatorul are obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora. De asemenea, la ocuparea ulterioară a acestor locuri de muncă vacante, comuncarea trebuie făcută în termen de o zi de la data ocupării acestora.

Prin modificările aduse la Norme, prin locuri de muncă vacante se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi – ATENŢIE! – locurile de muncă nou-create.

Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi a ocupării locurilor de muncă vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hârtie sau în format electronic, conform formularelor prevăzute în anexele la Norme.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse la Norme prin HG nr. 119/2014 (forma veche – stânga, forma nouă – dreapta). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modnormel762002

Obligaţia se consideră îndeplinită în situaţia în care comunicarea se realizează prin transmiterea formularului corespunzător în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege (locurile vacante – în termen de cinci zile de la vacantare, locurile ocupate – în termen de o zi de la ocupare).

Termenul de cinci zile lucrătoare de la vacantarea locurilor de muncă se îndeplineşte la sfârşitul celei de a cincea zile lucrătoare, ora 24:00, din perioada de cinci zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă. Perioada respectivă se calculează începând cu data vacantării, respectiv creării locului de muncă, în situaţia în care această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situaţia în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare.

Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă antrior vacant se îndeplineşte la sfârşitul primei zile lucrătoare, ora 24:00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condiţiile legii.

Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora se poate realiza prin serviciul online oferit de ANOFM.

————————————(P)————————————

Lege5 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

ps_evid_mod

Foto articol: FreeImages.com

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu