25 Aprilie, 2019

Locuinţele ANL se pot cumpăra şi în rate! Ce modificări au fost făcute recent?

Locuinţele de închiriat pentru tineri pot fi vândute titularilor contractelor de închiriere şi în rate, potrivit modificărilor aduse recent de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2014.

Modificările aduse de Ordonanţa nr. 6/2014 se aplică la Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL).

Conform Legii nr. 152/1998, locuinţele de închiriat pentru tineri pot fi vândute titularilor contractelor de închiriere — numai dacă aceştia solicită acest lucru — după ce trece cel puţin un an de închiriere neîntreruptă.

Vânzarea nu este condiţionată de vârsta persoanei care solicită cumpărarea unei locuinţe.

Prin OG nr. 6/2014 se introduce posibilitatea plăţii în rate lunare a preţului locuinţei, cu un avans de cel puţin 15% din valoarea de vânzare. Până acum, singura posibilitate era plata integrală a preţului locuinţei la data încheierii contractului de vânzare.

Atenţie! Preţul locuinţei poate fi plătit integral din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din creditele contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OG 6/2014 la L 152(R2)/1998 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modANL

Pentru achiziţionarea locuinţelor cu plata în rate (…), ratele lunare cuprind o dobândă care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat, este precizat în OG nr. 6/2014.

Transferul de proprietate asupra locuinţei se va produce doar după ce este plătită integral valoarea de vânzare. Până la acel moment, locuinţa va rămâne în administrarea autorităţii administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale în care aceasta este amplasată.

Pentru neachitarea la termen a ratelor vor fi datorate majorări de întârziere, iar dacă se va ajunge la trei rate consecutive neplătite, contractul de vânzare-cumpărare va fi reziliat de drept. În acest din urmă caz, titularul contractului va preda locuinţa şi nu va putea să ceară restituirea sumelor plătite.

Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinţei se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun (…). Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinţei, titularul contractului dobândeşte şi dreptul de folosinţă asupra cotei-părţi de teren aferente acesteia, pe durata existenţei clădirii (…), mai este precizat în OG nr. 6/2014.
comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu