17 Februarie, 2020

Litigiile în domeniul financiar nonbancar pot fi soluţionate prin proceduri alternative

În cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost înfiinţată entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar SAL-FIN. Vedeţi mai jos cum urmează să acţioneze noua instituţie.

Anul trecut a fost instituită posibilitatea soluţionării alternative a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, pe principiile şi regulile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 654/28.08.2015. A fost reglementat cadrul legal astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei.

La scurt timp după apariţia acestei reglementări, Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât înfiinţarea entităţii SAL-FIN, pentru soluţionarea alternativă a litigiilor specifice în domeniul financiar, cu excepţia celor bancare. Prin aceeaşi hotărâre a ASF, din 19 noiembrie 2015, au fost aprobate şi procedurile de lucru şi care prevăd fie propunerea, fie impunerea de soluţii.

Prin Regulamentul nr. 4/2016 al ASF, publicat în Monitorul Oficial nr. 383/2016 a fost stabilit modul de organizare şi funcţionare a Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

Astfel, SAL-FIN este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are competenţă, care organizează şi administrează proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor, prin care se propune sau impune, după caz, o soluţie părţilor.

Pentru soluţionarea unui litigiu cu un profesionist sau comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie să îşi exprime această opţiune în mod voluntar şi să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare.

Când nu se aplica SAL-FIN

Nu se supun acestor reglementări:

  • procedurile de soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin proceduri proprii;
  • serviciile neeconomice de interes general;
  • litigiile dintre comercianţi;
  • negocierile directe dintre consumator şi comerciant;
  • încercările efectuate de un judecător de a soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu;
  • procedurile iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator;
  • litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturi asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Alternative la…soluţionarea alternativă

Procedurile administrate şi organizate de către SAL-FIN nu aduc atingere:

  • prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
  • dreptului persoanei de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, precum şi informării consumatorilor cu privire la căile de atac extrajudiciare conţinute în alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.

Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste căi de soluţionare a aspectelor reclamate, fără a se exclude una pe cealaltă, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de OG nr. 38/2015.

Principala atribuţie a SAL-FIN constă în organizarea şi soluţionarea prin proceduri SAL a litigiilor, atât interne cât şi transfrontaliere, născute din contracte de vânzare sau de prestare de servicii încheiate de consumatori cu comercianţii.

Câteva reguli

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză.

Soluţionarea alternativă se derulează prin conciliatori, cu competenţă de aplicare a procedurilor SAL şi care sunt înscrişi în registrul conciliatorilor, în urma aprobării din partea Consiliului A.S.F.

SAL-FIN asistă părţile, la cerere, în alegerea procedurii SAL, facilitează părţilor schimbul de informaţii şi înscrisuri în legătură cu litigiul prin mijloace electronice sau prin poştă, după caz.

Entitatea are şi propriul său site internet (SALFIN.ro) care permite părţilor accesul la informaţiile referitoare la procedurile SAL derulate. Astfel, consumatorul pote să prezinte şi să îşi rezolve on-line litigiul cu un profesionist sau comerciant.

SAL-FIN cooperează cu alte entităţi SAL în vederea soluţionării litigiilor transfrontaliere, precum şi cu alte entităţi SAL, prin schimb de informaţii cu privire la litigiile soluţionate, urmărind evoluţia soluţionării acestora, şi efectuează schimburi regulate de bune practici, în ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor transfrontaliere şi a celor naţionale. Nu mai puţin sunt transmise autorităţii competente informaţiile privind litigiile soluţionate.

Colegiul de coordonare şi conciliatorii implicaţi în soluţionarea unui litigiu au obligaţia să asigure confidenţialitatea cu privire la respectivul litigiu.

Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor cu care au fost sesizaţi şi răspund direct şi personal conform dreptului comun aplicabil.

În anexa la reglementare sunt stabilite procedurile specifice pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea sau prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN.

Ai nevoie de Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu