19 Februarie, 2018

Lista înregistrărilor contabile aplicabile decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii pentru care nu s-au primit facturi

I. Înregistrările contabile ce privesc decontările cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii pentru care nu s-au primit facturi sunt:

 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum şi a altor datorii către aceştia (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628, 658=408);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117=408);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, aferente datoriilor în valută către furnizori (665=408);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind diferenţele nefavorabile înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (668=408).
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind valoarea facturilor sosite (408=401);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (408=765);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
II. Verificarea înregistrărilor contabile ce privesc decontările cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii pentru care nu s-au primit facturi are în vedere:

Exhaustivitatea

 

 • toate sumele plătite sunt contabilizate
 • toate documentele justificative sunt contabilizate

Realitatea

 • recunoaşterea/derecunoaşterea decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi este corect înregistrată
 • recunoaşterea /derecunoaşterea decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi este corect înregistrată

Evaluarea corectă

 • recunoaşterea şi derecunoaşterea decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi sunt operaţiuni corect evaluate

Perioada corectă

 

 • recunoaşterea şi derecunoaşterea decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi sunt înregistrate în perioada corespunzătoare prestaţiei reale a operaţiunii

Imputarea (înregistrarea) corectă

 • recunoaşterea şi derecunoaşterea decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi s-au înregistrat în conturile corespunzătoare
 • recunoaşterea şi derecunoaşterea decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi, în contabilitate sunt justificate şi autorizate
 • jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate

Baza legală:

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu