20 Aprilie, 2019

Lista de servicii consulare gratuite a fost extinsă!

Lista de servicii consulare scutite de la plata taxelor a fost extinsă, potrivit prevederilor unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Noile dispoziţii au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2014 în Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, acestea aplicându-se din 13 octombrie 2014.

Astfel, lista se servicii consulare scutite de plata taxelor include:

înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii în vârstă de până la şase ani, dacă cererea se depune în şase luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine;

eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă de până la şase ani;

înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti şi eliberarea documentelor de identitate şi de călătorie pentru minorii neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie în statul acreditar;

eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români victime ale traficului de persoane şi pentru cei evacuaţi din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale şi alte situaţii de criză;

identificarea de persoane în evidenţele informatizate ale autorităţilor române, în vederea eliberării unor documente de identitate şi de călătorie;

înregistrarea naşterii copilului de cetăţenie română;

înregistrarea decesului şi înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate;

eliberarea paşapoartelor mortuare;

procurarea certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, precum şi intermedierea procedurilor de apostilare sau supralegalizare pe plan local a acestor certificate;

autentificarea procurilor şi îndeplinirea altor proceduri notariale având ca obiect constituirea dosarelor, ridicarea, transferul şi alte formalităţi necesare pentru valorificarea drepturilor de pensie sau de alte asigurări sociale;

înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române depuse în temeiul art. 10 alin. (2) şi al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

eliberarea certificatului de cetăţenie care atestă acordarea sau redobândirea cetăţeniei române;

eliberarea documentelor de călătorie provizorii pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, în condiţii de reciprocitate;

eliberarea vizelor pentru funcţionarii străini de la organizaţiile la care România este parte;

eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate;

eliberarea vizelor pentru minorii în vârstă de până la şase ani;

eliberarea vizelor pentru elevi şi studenţi din ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat şi din ciclurile postuniversitare, precum şi profesorilor însoţitori, care efectuează călătorii de studii sau de formare academică, ştiinţifică ori profesională;

eliberarea vizelor pentru cercetători care se deplasează în Uniunea Europeană pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum sunt definiţi în Recomandarea 2005/611/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea Europeană;

eliberarea vizelor pentru reprezentanţii organizaţiilor nonprofit cu vârsta de sau sub 25 de ani, care participă la seminare, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii nonprofit;

eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, ai cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, atunci când îi însoţesc sau li se alătură, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

eliberarea vizelor de lungă şedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prestarea serviciilor consulare solicitate în interes administrativ de autorităţile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiţii de reciprocitate.

Atenţie! Regimul de gratuitate a fost extins şi asupra contravalorii colantelor de viză şi a blanchetelor titlurilor de călătorie, precum şi asupra cheltuielilor pentru prestarea respectivelor servicii consulare.

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2014 introduce şi două situaţii în care taxele percepute pentru vize pot fi restituite:

dacă taxa a fost achitată la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular care nu este competent să primească şi să soluţioneze cererea de viză;

dacă cererea de viză nu este admisibilă, întrucât nu au fost îndeplinite cerinţele legale privind depunerea acesteia.

Reţineţi şi că taxele consulare se încasează prin transfer bancar sau direct de către personalul consular prin instrumente electronice de plată. Dacă taxele consulare nu se pot încasa astfel, personalul consular le va încasa direct în numerar, pe bază de chitanţă cu regim special.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG 64/2014 la L 198/2008 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

modtaxeconsulare13oct14
comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu