22 Februarie, 2018

Legislaţie: Procedura MECMA din 17 decembrie 2012 privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare

Procedura Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din 17 decembrie 2012 privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), precum și inspecția pentru certificarea în scopul menținerii conformității în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013.

A. Dispoziții generale

1. Prezenta procedură stabilește cerințele pentru desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, denumit în continuare ADR, precum și inspecția pentru certificarea în scopul menținerii conformității în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, denumite în continuare organisme.

2. Poate fi desemnat organism orice persoană juridică cu sediul în România, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, care dovedește că poate realiza sarcini specifice privind evaluarea conformității și inspecția suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase.

3. Suprastructurile specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase menționate la pct. 1 sunt:

a) suprastructuri tip cisternă: cisterne fixe, cisterne mobile, cisterne demontabile, containere-cisternă;

b) suprastructuri tip Ex pentru transportul mărfurilor periculoase explozive;

c) suprastructuri tip vrac;

d) suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile, pentru transportul ambalajelor în colete.

B. Documente solicitate organismelor prevăzute la pct. 2

4. Cererea de desemnare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se completează de către organism și se transmite Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri – Direcția politici industriale, denumit în continuare MECMA- DPI. Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;

b) certificatul de acreditare conform referențialului de acreditare pentru organisme de evaluare a conformității sau de inspecție, după caz, emis de organismul național de acreditare prevăzut la pct. 14.2, în copie;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

d) prezentarea activității organismului, din care să rezulte experiența și abilitățile acestuia în domeniu, precum și organigrama organismului;

e) lista personalului implicat în activitatea de emitere a certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum și de inspecție a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și documente din care să rezulte experiența și expertiza personalului;

f) procedurile elaborate privind emiterea certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum și efectuarea inspecțiilor pentru certificarea în scopul menținerii conformității în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, pe care le aplică.

Se precizează cerințele ADR și ale normelor conexe în baza cărora se execută procedurile, astfel:

- tipurile de inspecții;

- operațiile ce urmează să se efectueze în cadrul fiecărui tip de inspecție;

- capitolele, subcapitolele, alineatele (conform ADR) și punctele, subpunctele și alineatele (conform normelor conexe);

g) raportul întocmit de către organismul național de acreditare referitor la procedura privind evaluarea în vederea emiterii certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum și procedura de inspecție documentată și aplicată de către solicitant și la sistemul de management al calității, având în vedere cerințele din legislația relevantă pentru care se solicită desemnarea;

h) contractul de subcontractare încheiat pentru subcontractarea unor activități în legătură cu sarcinile pentru care se solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

i) modalitatea de atestare a unităților ce execută lucrări pentru inspecțiile tehnice (probe, teste, reglaje, remedieri, reparații), din care să rezulte că au personal specializat și dotări pentru realizarea activităților respective;

j) o declarație scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul național de acreditare să pună la dispoziția MECMA-DPI, la cerere, documente și informații în legătură cu acreditarea sa.

Consultă textul integral al Procedurii! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu