19 Februarie, 2018

Legislaţie: Procedura din 23 ianuarie 2013 de selectare a membrilor Consiliului ARACIS

Procedura Ministerului Educaţiei Naţionale din 23 ianuarie 2013 de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 25 ianuarie 2013.

1. Preliminarii

1.1. În conformitate cu prevederile art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, prin modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, selectarea membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) se face prin concurs, în conformitate cu prevederile art. 191 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanșării selecției.

1.2. Conform art. 19 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, durata unui mandat de membru al Consiliului ARACIS este de 4 ani.

1.3. Procedura proprie de selectare prin concurs a membrilor Consiliului ARACIS cuprinde:

- stabilirea și publicarea condițiilor și criteriilor de selectare a candidaților în vederea respectării prevederilor legale;

- organizarea și desfășurarea selectării prin concurs;

- validarea și anunțarea rezultatului selecției.

1.4. Conform art. 191 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 25 de membri, din care 23 de cadre didactice cu funcții de predare în învățământul superior care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare și 2 studenți, reprezentanți ai federațiilor studențești din România, reconfirmați la începutul fiecărui an universitar.

1.5. Anunțarea publică a concursului pentru selectarea candidaților în vederea ocupării posturilor vacante din Consiliul ARACIS se face de către Biroul executiv al Consiliului ARACIS, prin publicarea într-un ziar central, afișarea la sediul ARACIS și publicarea pe site-ul agenției.

1.6. Înscrierea la concursul pentru selectarea candidaților se face la sediul ARACIS din municipiul București, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5. Termenul de înscriere la concurs este de 15 zile de la anunțarea publică a concursului. Participă la procedura de selectare prin concurs numai candidații ale căror dosare au fost depuse și înregistrate la Secretariatul ARACIS până la ora 14,00 a ultimei zile de înscriere.

1.7. Candidații care se înscriu la concurs sunt selectați în nume personal, pentru experiența lor în asigurarea calității educației în învățământul superior și competența lor managerială și profesională, ca reprezentanți ai comunității academice în ansamblul său. Membrii Consiliului ARACIS nu sunt selectați ca reprezentanți ai universităților în care își desfășoară activitatea didactică, de cercetare sau în domeniul asigurării calității și în acest sens semnează declarații pentru evitarea conflictelor de interese.

1.8. În conformitate cu prevederile art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012, pentru asigurarea continuității activităților, prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.540/2012 privind numirea provizorie a membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, au fost numiți provizoriu 13 membri ai Consiliului ARACIS, care au avut această calitate și îndeplinesc condițiile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012, care intră de drept în componența Consiliului ARACIS. Acestora li se alătura cei 2 reprezentanți ai studenților, reconfirmați de către federațiile studențești la începutul anului.

1.9. În primul trimestru al anului 2013, procedura de selectare prin concurs se organizează pentru cadre didactice, în vederea ocupării celor 8 posturi care au fost prevăzute suplimentar prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012, pentru îmbunătățirea reprezentării în Consiliul ARACIS a domeniilor de studii universitare și a celor două posturi devenite vacante prin numirea unui membru al consiliului în funcția de rector și, respectiv, prin deces, posturi pentru care nu a fost posibilă ocuparea anterioară din motive care au determinat promovarea și aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012. Mandatul membrilor care vor ocupă aceste posturi este de 4 ani.

Consultă textul integral al Procedurii! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu