22 Februarie, 2018

Legislaţie: Procedura ANAF din 11 ianuarie 2013 pentru declararea asigurării sociale de către angajatorii nerezidenți

Procedura ANAF din 11 ianuarie 2013 de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatori nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, publicată în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 (M.Of. 36/2013)

A. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale

1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidența regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenții în domeniul securității sociale au obligația înregistrării acordurilor referitoare la declararea și plata contribuțiilor sociale obligatorii la organul fiscal competent.

2. Organul fiscal competent este:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se desfășoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

3. Persoanele fizice române, precum și persoanele fizice nerezidente care dețin cod numeric personal (CNP) depun la organul fiscal competent:

- formularul 020 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C “Date privind activitatea desfășurată” căsuța “Angajator”, precum și în capitolul E “Date privind vectorul fiscal” secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale;

- o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

4. Persoanele fizice nerezidente, care nu dețin cod numeric personal, depun la organul fiscal competent:

- formularul 030 “Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice străine”, în vederea înregistrării fiscale și/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul C “Date privind activitatea desfășurată” căsuța “Angajator”, precum și în capitolul E “Date privind vectorul fiscal” secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale;

 - o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligația declarării și plătii contribuțiilor sociale obligatorii.

B. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România este parte

1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii de la angajatori nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, și care au încheiat un acord cu angajatorul privind declararea și plata contribuțiilor sociale au obligația să depună la organul fiscal competent, după caz:

a) formularul 020 “Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române”, pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul C “Date privind activitatea desfășurată” căsuța “Angajator”, precum și în capitolul E “Date privind vectorul fiscal” secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale – persoanele fizice române sau persoanele fizice nerezidente care dețin cod numeric personal (CNP);

b) formularul 030 “Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice străine”, în vederea înregistrării fiscale și/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul C “Date privind activitatea desfășurată” căsuța “Angajator”, precum și în capitolul E “Date privind vectorul fiscal” secțiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale – persoanele fizice nerezidente care nu dețin cod numeric personal.

2. Organul fiscal competent este cel prevăzut la pct. 2 din secțiunea A.

3. Angajatorii nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, au obligația să transmită organului fiscal competent informații cu privire la acordul încheiat cu angajații.

4. Angajatorii prevăzuți la pct. 3 pot transmite o copie a acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizați, direct organului fiscal competent pentru administrarea salariatului sau pot împuternici angajatul să îndeplinească această obligație, potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.

5. Angajaților care au fost împuterniciți să transmită organului fiscal competent informații privind acordul încheiat le sunt aplicabile prevederile secțiunii A.

Citeşte textul integral al Procedurii! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu