24 August, 2017

Legislaţie: OUG nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 122 din 5.03.2013 (M.Of. 122/2013).

Având în vedere faptul că România se confruntă în ultima perioadă cu o serie de evenimente rutiere cu consecinţe extrem de grave, în care sunt implicate autovehicule construite şi echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, care efectuează transport rutier naţional contra cost de persoane, vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, care efectuează transport rutier naţional de marfă, precum şi vehicule care efectuează transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fără ca aceste operaţiuni de transport să fie autorizate,

întrucât în urma acestor evenimente a crescut numărul constatărilor autorităţilor abilitate şi sesizărilor partenerilor sociali în privinţa existenţei unor practici ilicite în activităţile de transport rutier de persoane,

ţinând seama de faptul că se constată o creştere alarmantă a transporturilor cu vehicule rutiere destinate transportului de vehicule avariate sau defecte, vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, nefiind omologate şi agreate în acest sens, iar conducătorii auto ai acestora nu au o pregătire specifică, astfel încât se pune în pericol siguranţa rutieră,

luând în considerare faptul că atât în cazul transportului rutier contra cost, cât şi în cazul transportului rutier în cont propriu cu vehicule rutiere de tipul celor menţionate mai sus nu există în prezent reglementări de natură să permită autorităţilor competente o monitorizare eficientă a acestor transporturi şi luarea unor măsuri preventive sau coercitive, după caz,

ţinând seamă de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează direct legalitatea transportului şi siguranţa rutieră, fiind necesare măsuri care să conducă la reglementarea imediată a condiţiilor de autorizare şi efectuare a acestor transporturi rutiere naţionale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. –

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

Art. 111. –

(1) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.

(2) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.

(3) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.

(4) Modalitatea de autorizare, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea transporturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.”

2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 18. –

Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu se aplică întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, depăşeşte 2,4 tone, cu autovehicule având cel puţin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, respectiv întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură.”

3. La articolul 19, litera a) se abrogă.

4. La articolul 19, literele b) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” b) transportul de mărfuri efectuat cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, nu depăşeşte 2,4 tone;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l) transportul de persoane efectuat cu autovehicule având mai puţin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru acest scop;”.

5. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

” (6) Transporturile prevăzute la art. 111 alin. (1)-(3) se efectuează în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.”

6. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 35. –

(1) Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

(2) Transportul rutier naţional contra cost de persoane cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, destinate prin construcţie şi echipate pentru acest scop, se poate realiza prin:

a) servicii regulate speciale;

b) servicii ocazionale.”

7. La articolul 40, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 40. –

(1) Transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal/case de bilete şi cititor de carduri cu posibilitatea de a transmite date on-line.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Modul de utilizare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale/casele de bilete şi cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

8. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (3) Modelul biletelor, abonamentelor şi legitimaţiilor speciale se stabileşte de Ministerul Transporturilor prin ordin al ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.”

9. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către operatorii de transport rutier.”

10. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 80. –

Biletul de călătorie/Abonamentul reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, încheiat între prestator-operator de transport şi beneficiar-călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul în condiţii de siguranţă şi confort, iar beneficiarul se obligă să achite contravaloarea sa, care include şi asigurarea persoanelor şi a bagajelor, precum şi riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier.”

Art. II. –

În termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor va actualiza Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. –

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 11.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Comentarii

 • Răspunde
  Radu
  martie 22 2013

  bai pai astia au inebunit de tot , eu am un t5 si remorca cu care imi transport quad-ul si depasesc 2,5 tone masa totala , asta inseamna ca imi trebe licenta de transpor si tamograf …. bah da chiar au inebunit de tot unde in uniunea europeana exista legea asta , sau noi trebe sa fim tot timpul mai idioti decit altii !!

 • Răspunde
  Nelut Brad HD. 25 martie 2013
  martie 25 2013

  Am un microbuz Reno Trafic 8+1 locuri, propietar persoana fizica,si il folosesc pentru mine si familie. As vrea sa stiu daca imi trebuie licenta. ???

 • Răspunde
  martie 31 2013

  Sa asteptam normele metodologice de aplicare… si sa vedem ce mai e de facut.

 • Răspunde
  gogu
  aprilie 3 2013

  noi suntem prosti.eu fac transport international de 8 ani cu un vw LT35 .NICAIERI IN EUROPA NU EXISTA ASA LEGE.EU PERSONAL DAU STATUL IN JUDEKTA LA U.E. SI VA DAU CUVANTUL K AM SA CASTIG.si sa vezi daune ce am sa cer statului roman ptr obstructionarea activitatii si ptr ingradirea la libera circulatie cu un vehicul proprietate personala. este cea mai mare aberatie a legiuitotilor romani.P.S. cumnatul meu are un ducato de 3,5t cu care isi plimba 3 caini lupi.ARE NEVOIE DE LICENTA DE TRANSPORT ANIMALE…………CURIOS NU???????????????MAI E CINEVA NORMAL LA CAP IN ROMANIA???????????????????

  • Răspunde
   Dan
   aprilie 29 2013

   Traiasca PSD-ul!!! Traiasca partidul oamenilor saraci! Ce bine-mi pare ca ati luat teapa!!!

 • Răspunde
  sandokan
  aprilie 6 2013

  o sa ajungem sa transportam 20 metri cubi pe biciclete.ca la chinezi.trebuie sa ne ***** pe u.e.ei au de toate dar vor si pielea de pe noi.romania are 300km de autostrada,restul numai cratere de ti rupi masina si lor le trebuie licente,cand costurile pe km parcurs depasesc incasarile si asta la naspa,fir ar mama lor de diavoli.mai bine eram cu rusii k la ei e 2,5lri litrul de motorina si e mult mai buna k cea de la omv.nemti imputiti care iar vor sa conduca lumea.sa i ia dracul si sa i duca el in spate k noua ne trebuie licente….

 • Răspunde
  Calin
  aprilie 17 2013

  Uneori logica nu mai are sens de a fi aplicata in tara asta. Aberatiile isi au locul normal, atata vreme cat intreg sistemul este anormal. Eu m-am resemnat, cred ca ne este imposibil sa generam ca natie valori care sa conduca tara spre bine. Nemtii nu au nici o vina ca-s disciplinati, asa au ajuns sa ne conduca. Nu sustin ideea de regalitate, dar perioada interbelica a fost una de bunastare reala si mi-as dori sa cred ca s-ar putea intoarce cumva. Resemnat, sincer, doar atat, verva si inversunare pe cineva " de sus" care sa imi vrea binele, nu merita sa revars in online.

 • Răspunde
  Florin
  aprilie 19 2013

  Aceasta ordonanta vizeaza societatile comerciale care efectueaza transporturi contra cost sau pentru aprovizionarea societatii, un mijloc de a mai incasa bani pe licenta de transport +copie conforma pe fiecare masina si binenteles ca lantul se intinde soferii atestat etc o sursa de a mai colecta bani la buget oameni inventivi ce legi sunt in ue si nu le avem noi si pot aduce bani le adoptam iar daca nu exista un ue le inventam noi……….

 • Răspunde
  a
  aprilie 21 2013

  ordonanta vizeaza pe cei care efectueaza o activitate comerciala… distributie de diferite produse, tractari de masini, transport de persoane la ocazie sau in strainatate etc. Mi se pare normal ca o fabrica de paine/ un distribuitor de medicamente sa aiba autovehicule autorizate pentru transport de marfa, mi se pare normal ca cel care tracteaza masini sa aiba ceva cunostinte despre cum se imobilizeaza autovehiculul pe platforma asa cum mi se pare normal si ca cei care fac de 10 ani transport de persoane in state UE sa foloseasca un tahograf si sa respecte timpii de conducere, nu sa mearga 30 40 de ore la volan un singur sofer… asadar aceasta OUG este pentru cei ca gogu si nu se aplica pentru cei ca petru, radu sau nelut

  • Răspunde
   Dan
   aprilie 29 2013

   Aprilie sa nu faci *** ca te inmultesti.Bai idiotule este o miscare haiduceasca de a smulge bani.Starea tehnica a unei masini este verificarea ITP. Daca am un butic si car marfa cu o autoutilitate PENTRU MINE/PENTRU BUTICUL MEU de ce ma oblica sa ma licentiez? Legea asta da in micii comercianti ,mari transportatori aveau aceste licente.

   • Răspunde
    Mik
    septembrie 7 2013

    LEGEA II VIZEAZA PE CEI CARE FAC TRANSPORT CONTRACOST, DACA MASINA E PROPRIETATEA DVS PERSONALA SI BUTICUL TOT AL DVS, NU E NEVOIE DE LICENTA, INTRUCAT NU PERCEPETI BANI PENTRU TRANSPORT. SIGUR, E O ALTA JECMANEALA,CA NU-I DESTUL DE NECAJIT POPORUL…

    • Răspunde
     Catalin
     iunie 26 2016

     ii vizeaza si pe ei legea pentru ca fac transport pentru un butic, practic o operatiune comerciala. Transporta marfuri ce urmeaza a fi vandute. Nu s-ar fi aplicat daca transporta sa zicem porumbul de la camp, porumb ce nu urmeaza a fi vandut. Porumb ce-l dai la animalele din gospodarie, animale care nu urmeaza a fi vandute.

   • Răspunde
    Catalin
    iunie 26 2016

    Stim cu totii cum se face ITP-ul la noi. Te duci in Calarasi, dai talonul si in 30 de minute i-l primesti inapoi cu ITP-ul facut. Hai sa lasam vrajeala cu ITP-ul ca nu suntem prosti.

  • Răspunde
   dany
   mai 9 2013

   sal, aprilie21 ai dreptate merg cite 30 – 40 de ore de le cad ochii in gura si fac un sac de accidente cu persoane in masina pe autostrazi ungaria,austria, slovenia au facut bine ca au dat ordonanta

   • Răspunde
    marius
    mai 19 2013

    stiu cum e sa conduci 30 ore continu.sa intre si an patronatu asta mic,ca prea asi bat joc de oameni

  • Răspunde
   marius
   mai 19 2013

   an germania ati cere si tahograf daca vrei sa stii

   perfecta dreptate

  • Răspunde
   marius
   mai 19 2013

   perfecta dreptate

 • Răspunde
  gghas
  aprilie 28 2013

  Pentru cei car fac transport public de marfuri sau de calatori mi se pare normal sa aiba atestate si licente, dar nu si in cazul folosirii in interes personal, adica pentru familie. Asa cum celor peste 3,5 to li se cere licenta in interes propriu, cred ca e normal sa aiba si cei care au mai putin, ptc. stiti foarte bine ca, unii pun mai mult decat sarcina utila si pun intr-o dubita marfa cat pentru un camion. Ii vedem zilnic pe sosea cu pneuri explodate sau roti sarite din prezoane, punandu-i in pericol si pe ceilalti. Nu cred ca va doriti sa fiti in spatele unei astfel de masini. Ca sa nu mai spun ca acestia iau o parte insemnata din afacerea transportatorilor licentiati, nu platesc impozite, nici asigurari si asa cum am spus, mai si exagereaza cu incarcaturile, un amatorism demn de o cauza mai buna. In plus, ei au oferit motivele pentru aceasta ordonanta care, in plus, va mai aduce si niste bani la bugetul lui fenechiu, cu f mic.

  • Răspunde
   ion
   aprilie 29 2013

   In UE intreprinderile care utilizeaza autovehicole pana la 3.5 sau ale caror operatiuni de transport au un impact foarte scazut asupra pietei transporturilor nu sunt supuse reglementarilor de licentiere si atestare . Ex. o firma de comert materiale de constructii din tara care are in dotare 1-2 sau mai multe autovehicole proprietate sub 3.5 to cu care transporta marfuri la domiciliul clientilor pe o raza de maxim 10-15 km sau aprovizioneaza , in limita tonajului permis , marfuri de la o distanta de maxim 150 km , costurile fiind incluse in pretul produselor , de ce are nevoie de astfel de licente si autorizari ? Pentru a fi obligata sa mareasca pretul marfurilor pentru a putea suporta alte si alte taxe catre stat ?

  • Răspunde
   Catalin
   iunie 26 2016

   Putin mai mult? Pun cate 4 – 5 tone pe o autoutilitara a carei sarcina utila de multe ori nu ajunge la 1 tona.
   Sicrie pe roti. Si eu fac transport cu 3,5 tone dar imi pare rau ca a picat legea, chiar daca m-ar fi afectat si pe mine. Poate ar mai fi temperat putin spiritele ratacite care nu tin cont de nici o regula.

   • Răspunde
    Stefan
    septembrie 29 2016

    Esti un prost clar

 • Răspunde
  Eugen
  mai 2 2013

  am muncit 6 luni s-ami produc marfa..(legume) si acum ma trezesc ca nu ma lasa ponta sa o duc la piata bravooo ponta…..nu am cuvinte….!! ps “oara cine a dat permisa de conducere analfabetilor….!!

 • Răspunde
  Alex
  mai 2 2013

  celor care i-au votat pe hoti astia de la USL le doresc intalniri dese cu ISCTR-ul sa le iasa pe nas

  • Răspunde
   Attila
   noiembrie 1 2013

   Bravo frate perfecta dreptate.

 • Răspunde
  Florin
  mai 4 2013

  clar precum tot ce au debitat de 23 de ani cretinii astia. nu inteleg.eu am un camion 3,5t basculabil,nu am firma,nu efectuez transporturi contra cost,este abia adus in tara ptr nevoi personale.daca efectuez un transport cu bunuri personale(mobila de ex.),am nevoie de licenta,de atestat?!nu ne lasa sa traim…

 • Răspunde
  Liviu
  mai 6 2013

  Sunteți un roman adevărat , aveți ciuda pe capra vecinului . Dacă un om are brutarie , caramangerie , fabricuta de produse lactate , pentru ce are nevoie de licenta ? Dacă eu aduc marfa doar pentru firma mea , de ce am nevoie de licenta ? Dacă au nevoie de bani la buget , sa mărească impozitul pe masina , nu sa ne pună pe drumuri !

  • Răspunde
   Catalin
   iunie 26 2016

   Pentru ca face transport comercial, adica marfa transportata este si comercializata. Faci transport in interes personal cand iti cari mobila sau ce vrei tu.

 • Răspunde
  catalin
  mai 11 2013

  SECŢIUNEA 1
  Domeniu de aplicare

  ART. 1
  (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mãrfuri şi persoane pe teritoriul României,

  Dupa cum observati prezentele prevederi se aplica doar TRANSPORTATORILOR de marfa ori persoane contra cost,Cititi oug 27/2011 sectiunea 2 art 3.
  Pentru persoane fizice sau srl-uri se aplica doar daca sunt operatori de transport marfa sau persoane!

 • Răspunde
  vali
  mai 23 2013

  Au inventat legea asta doar ca sa aduca bani mai multi la buget din taxe si amenzi . De ce nu inventeaza si locuri de munca, si salarii ca in UE ?? Tot timpul suntem jupuiti pe toate partile . Unul care are un autoturism si conduce 50 de ore non stop nu prezinta risc de accident ? In cazul asta nu mai exista obligatia de a detine licenta transort .

 • Răspunde
  ANA
  iunie 4 2013

  BRAVO DOMNULE PONTA SI FENECHIU!!!!!!!
  Nu sunteti mai grozavi cu nimic decat ceilalati care au plecat de la guvernare, dimpotriva inca mai rai si mai nemilosi……asta e…….o sa tinem cont……..In timp ce in intreaga Europa nu trebuie licenta la masinile pana la 3.5 t la noi in ROMANICA ne trebuie, de parca asta era ultimul lucru de facut in rest toate le-am fi facut.BRAVO!!!!Nu mai stiti de unde sa scoateti bani, am dreptate, asa este???

 • Răspunde
  ion
  iunie 5 2013

  se aplica si in ue aceasta legislatie ,unii nu inteleg ,numai pt vehiculele care presteaza servicii contra cost ,nu pt cei care plimba cateii sau familia ce este greu de inteles romans destept

 • Răspunde
  Raduss
  iunie 7 2013

  Niște HOTI ordinari si pentru voi desteptilor Ex: un roman (taran) care vine din Italia vara in vacanța si conduce 40 de ore ca bou doar sa facă impresie nu i trebuie licienta.???

 • Răspunde
  Raduss
  iunie 7 2013

  Suntem de rasul lumii in …. mea ,dar mai sunt si niște RASI care au postat aici ( la fel pentru impresie)de fapt ei sunt niște PSD- isti ordinari HoTII,HOTI,HOTII

 • Răspunde
  bobi
  septembrie 7 2013

  vad ca unii nu inteleg adevaratele probleme grave,cum ar fi sa conduci singur 30,40 de ore si sa mai ai cu tine 8 pasageri.Accidentele cele mai grave pe drumurile europei le fac acesti zis transportatori care multi nu au nici experienta.Ar fi multe de spus in privinta asta dar nu vreau sa supar pe nimeni,transportul a ajuns o paine buna de mancat sxact cum a fost traficul cu benzina si motorina la sarbi acum multi ani .deci in concluzie totul la negru….

 • Răspunde
  nicu
  octombrie 6 2013

  Romania e un stat ce traieste doar din taxe si impozite in loc sa incurajeze investitiile si productivitatea ei ne jegmanesc tot mai mult o sa ajungem sa umblam cu desagi pe spate prin europa ca aici ne-or lua si painea de la gura iar domni militieni vor cere spagile mai mari ca de ,legea e aspra bine ca au ei salari ,drepturi,imunitate si tot ce vor ca doar ei sunt statul ROMAN noi suntem vitele pe care le mulg ..nu stiu de ce rabdam atatea si de ce nu invatam nimic din lumea asta..

 • Răspunde
  marc
  martie 28 2014

  salut tuturor .care poate sami dea niste sfaturi cu privire la un atestat.lucrez in afara in strainatate pe un camion de marfa de 7 tone la acel camion numi trebuie atestat dar am alt camion peste 7,5 si pot sal conduc adica am carnet dar imi treb.aceea licienta. ca e de transport de marfa nu stiu exact nu mia trebuit asa ceva treb sa vin in tara sal scot aveti idee cat timp dureaza scoala asta si un pret informativ .si cum se cheama licienta asta care treb sa mio scot .mersi tuturor

 • Răspunde
  MARIUS
  septembrie 28 2014

  TREBUIE SA IESIM IN STRADA, TREBUIE SA FIM ACTIVI LA VOT IN LUNA NOIEMBRIE SI SA AVEM GRIJA CA PSD UL SA NU AJUNGA LA CARMA, VOM FI SCLAVI IN TARA NOASTRA

 • Răspunde
  victor
  octombrie 15 2014

  Bravo….trebuia de mult asta sa umplut tara de rable nemtesti si transportatorii sa plateasca la stat ca sau umplut de bani , sa plateasca trei soferi pana in germania , sa fie de munca , toate strazile sunt pline de rable nemtesti abandonate ca oricum nu ai cui sa le mai vinzi …*

 • Răspunde
  manuel
  octombrie 25 2014

  salut am si eu o intrebare,e nevoie de tahograf pentru o persoana ce detine o autoutilitara de 3,5 tone si e producator de legume???
  eu de exemplu am un sprinter si ma duc in fiecare an cu marfa mea la diferite piete insemnand Bucuresti,Constanta, etc.
  Multumesc

 • Răspunde
  idita
  iulie 29 2015

  Daca inchiriez un microbuz de 12+1 pe persoana fizica imi trebuie licenta.atestat am categoria D.Mentionez sunt muzicant si trebuie sa ma deplasez cu colegii la diferite evenimente in tara si strainatate.Multumesc.

 • Răspunde
  necesar
  mai 23 2016

  Ăăăă… ce înseamnă “partener social” ? Turnător de profesie ?

Scrie un comentariu