24 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul nr. 608/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor care intră sub incidenţa timbrului de mediu

Ordinul nr. 608/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 406 din 05.07.2013 (M.Of. 406/2013).

În vigoare de la 05.07.2013

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul afacerilor interne şi ministrul mediului şi schimbărilor climatice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se constituie Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule.

(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) se gestionează informatic de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, de Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art. 2. - Evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule cuprinde următoarele informaţii:

a) date de identificare a autovehiculului:

1. categoria;
2. marca;
3. tipul/varianta;
4. echipat cu motor cu aprindere prin scânteie/cu aprindere prin comprimare;
5. data primei înmatriculări/anul fabricaţiei;
6. seria şasiului/numărul de identificare;
7. numărul de omologare;
8. seria cărţii de identitate;
9. capacitatea cilindrică;
10. nivelul emisiilor de CO2 (grame/km);
11. aspectul/starea generală (aspect exterior/aspect interior);
12. dotarea (aer condiţionat, ABS, airbag);
13. rulajul mediu anual;

b) date de identificare a proprietarului autovehiculului:

1. numele şi prenumele/denumirea;
2. codul de identificare fiscală;
3. adresa;

c) tipul solicitării:

1. I – solicitare iniţială de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea înmatriculării de către primul proprietar din România;
2. RI – pentru reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul scos din parcul auto naţional, pentru care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;
3. TN – pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante;
4. TI – pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

d) date privind stabilirea timbrului de mediu:

1. decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu – numărul şi data;
2. suma reprezentând timbrul de mediu;

e) date privind diferenţe faţă de timbrul de mediu stabilit:

1. decizia privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule – numărul şi data;
2. diferenţa de sume reprezentând timbrul de mediu – pozitivă/negativă;
3. decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu iniţială – numărul şi data;

f) date privind plata timbrului de mediu:

1. tipul documentului de plată;
2. numărul şi data documentului de plată;
3. suma achitată;

Ordinul nr. 608/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu