24 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

Ordinul nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 25.03.2013 (M.Of. 157/2013).

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 2.737 din 21 martie 2013,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. -

Pentru coordonarea ştiinţifică şi metodologică a activităţii de specialitate din reţeaua de asistenţă medicală se înfiinţează şi funcţionează următoarele comisii consultative ale Ministerului Sănătăţii:

a) Comisia naţională pentru coordonarea comisiilor de specialitate;

b) comisiile de specialitate.

Art. 2. -

Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Lista comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi componenţa nominală a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 6. -

Participarea persoanelor nominalizate la activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii în condiţiile prezentului ordin constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale.

Art. 7. -

(1) Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi la conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.

(2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, precum şi angajamentul de confidenţialitate.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să îşi actualizeze anual declaraţia de interese, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declaraţii.

(4) Declaraţiile de interese şi angajamentul de confidenţialitate se depun şi se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii.

(5) Declaraţiile de interese se vor publica pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

(6) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei consultative a Ministerului Sănătăţii.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 21 martie 2013.

Nr. 398.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Comisiei naţionale pentru coordonarea
comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

ANEXA Nr. 3

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei naţionale pentru coordonarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

Preşedinte: acad. prof. univ. dr. Constantin Popa – Bucureşti

Vicepreşedinţi: prof. dr. Radu Deac – Târgu Mureş

Prof. dr. Alexandru Irimie – Cluj-Napoca

Membri:

Prof. dr. Vasile Astărăstoaie – Iaşi

Prof. dr. Daniela Bartoş – Bucureşti

Prof. dr. Mircea Beuran – Bucureşti

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel – Bucureşti

Prof. dr. Maria Dorobanţu – Bucureşti

Prof. dr. Monica Pop – Bucureşti

Prof. dr. Irinel Popescu – Bucureşti

Prof. dr. Gheorghe Peltecu – Bucureşti

Prof. dr. Ioanel Sinescu – Bucureşti

Prof. dr. Mihai Voiculescu – Bucureşti

Consultă integral Ordinul Ministerului Sănătăţii AICI!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu